Rodzice, przygotujcie się na zmiany! Rewolucja w szkolnej opiece zdrowotnej już od września!

Justyna
Dziecko
03.06.2024 20:03
Rodzice, przygotujcie się na zmiany! Rewolucja w szkolnej opiece zdrowotnej już od września!

Od września 2024 roku w polskich szkołach zajdą istotne zmiany, które wpłyną na codzienność uczniów i ich rodziców. Przywrócenie pewnego obowiązku ma na celu poprawę zdrowia młodych Polaków.

Spełniona obietnica

Koalicja Obywatelska dotrzymuje obietnicy złożonej w czasie kampanii wyborczej, umieszczając przywrócenie opieki stomatologicznej w planie „100 konkretnych działań na pierwsze 100 dni rządów”. W rezultacie, od nowego roku szkolnego uczniowie ponownie będą objęci programem opieki zdrowotnej.

Od września 2024 roku rozpoczną się przeglądy dentystyczne dla wszystkich uczniów. Rodzice będą informowani o dostępności dentystów oraz o stanie zdrowia jamy ustnej ich dzieci. Ministerstwo Zdrowia prowadzi obecnie analizy i szacuje koszty realizacji programu. Choć początkowo planowano gabinety stomatologiczne w każdej szkole, zdecydowano się na bardziej elastyczne rozwiązanie, które ma szansę skutecznie poprawić stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży.

Nowy model opieki stomatologicznej

Początkowo planowano stworzenie gabinetu stomatologicznego w każdej szkole. Obecnie projekt przybrał formę bonu na leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna wyjaśnia, że resort planuje rozpisać konkursy na opiekę stomatologiczną nad grupą szkół w danym powiecie. Specjalista odpowiedzialny za kilka szkół będzie przeprowadzał regularne przeglądy dentystyczne. Podwyższenie wycen świadczeń stomatologicznych ma na celu zachęcenie dentystów do udziału w programie i podpisywania kontraktów z NFZ.

Problemy ze zdrowiem jamy ustnej

W Polsce obserwuje się jeden z najwyższych wskaźników próchnicy u dzieci i młodzieży na świecie i w Europie. Ponad 40% dzieci w wieku 3 lat ma ubytki próchnicowe, co wymaga natychmiastowej interwencji. Stan uzębienia polskich dzieci pozostawia wiele do życzenia, mimo powszechnego dostępu do usług stomatologicznych.

Dlatego jednym z priorytetów rządu jest zwiększenie świadomości rodziców na temat zdrowia jamy ustnej dzieci oraz wspieranie działań profilaktycznych. Przywrócenie opieki stomatologicznej w szkołach jest ważnym krokiem w kierunku poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży, co jest niezbędne dla ich ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Regularne kontrole dentystyczne mogą również pomóc w wykrywaniu i leczeniu problemów na wczesnym etapie, zapobiegając poważniejszym komplikacjom w przyszłości.

Kluczowe Punkty
  • Od września 2024 roku w polskich szkołach zostanie przywrócona opieka stomatologiczna.
  • Program obejmuje przeglądy dentystyczne dla wszystkich uczniów oraz informowanie rodziców o stanie zdrowia jamy ustnej dzieci.
  • Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić bon na leczenie stomatologiczne oraz konkursy na opiekę stomatologiczną nad grupą szkół.
  • Polska ma jeden z najwyższych wskaźników próchnicy u dzieci i młodzieży w Europie.
  • Rząd planuje zwiększyć świadomość rodziców na temat zdrowia jamy ustnej dzieci oraz wspierać działania profilaktyczne.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną