Wyższe zasiłki dla bezrobotnych od 1 czerwca 2024! Oto jak będą wyglądały nowe stawki

Ewelina
Biznes i finanse
19.05.2024 8:36
Wyższe zasiłki dla bezrobotnych od 1 czerwca 2024! Oto jak będą wyglądały nowe stawki

Od 1 czerwca 2024 roku, osoby bezrobotne mogą liczyć na zwiększone wsparcie finansowe. Kwota zasiłku dla bezrobotnych zostanie podwyższona, co ma na celu poprawę ich sytuacji życiowej. Jakie będą dokładne zmiany? Kto będzie mógł skorzystać z tej podwyżki?

Waloryzacja Zasiłku – Co To Znaczy?

Zgodnie z przepisami, zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że jego wysokość jest dostosowywana do średniorocznego wskaźnika inflacji z poprzedniego roku. Dzięki temu, wsparcie finansowe dla osób bez pracy pozostaje aktualne i adekwatne do bieżącej sytuacji ekonomicznej.

Szczegóły Podwyżki

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", podwyżka, która wejdzie w życie 1 czerwca 2024 roku, jest oparta na inflacji z 2023 roku, która wyniosła 11,4%. To oznacza, że kwota zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie o ten sam procent, realnie poprawiając sytuację finansową beneficjentów.

Wysokość Nowych Świadczeń

Nowe stawki zasiłków będą zależały od długości stażu pracy. Oto jak będą wyglądać zaktualizowane kwoty:

 • 1209,94 zł netto (80% zasiłku) przez pierwsze 3 miesiące dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat.
 • 1512,42 zł netto (100% zasiłku) przez pierwsze 3 miesiące dla osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat.
 • 1814,90 zł netto (120% zasiłku) przez pierwsze 3 miesiące dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat.
 • Po 90 dniach kwoty będą wynosić odpowiednio: 950,22 zł, 1187,73 zł i 1814,90 zł netto, w zależności od długości stażu pracy.

Kto Może Otrzymać Zasiłek?

Aby kwalifikować się do zasiłku dla bezrobotnych, należy być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kluczowym wymogiem jest posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Co więcej, za wykonywaną pracę trzeba było otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Jak Się Zarejestrować?

Rejestracja w urzędzie pracy jest możliwa zarówno online na stronie praca.gov.pl, jak i osobiście w lokalnym PUP. Osoby bezrobotne muszą udokumentować swoje zatrudnienie przez co najmniej rok w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.

Dodatkowe Formy Wsparcia

Osoby, które straciły pracę, mogą również ubiegać się o dodatek aktywizacyjny. Jest to forma wsparcia dla tych, którzy podejmą pracę z własnej inicjatywy lub zatrudnią się na niepełny etat z wynagrodzeniem niższym niż minimalne. Aktualnie dodatek ten wynosi 678,81 zł netto.

Aktualna Sytuacja na Rynku Pracy

Według danych z kwietnia 2024 roku, stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,1%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 798,5 tysiąca osób . Zwiększenie kwoty zasiłku ma na celu wspieranie tych osób w trudnej sytuacji ekonomicznej i zachęcanie do aktywności na rynku pracy.

Podsumowanie

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2024 roku to ważny krok w stronę poprawy sytuacji osób bez pracy. Dzięki corocznej waloryzacji, świadczenia te będą lepiej odpowiadały na zmieniające się warunki ekonomiczne, oferując realne wsparcie tym, którzy go najbardziej potrzebują.

Kluczowe Punkty
 • Kwota zasiłku dla bezrobotnych zostanie podwyższona od 1 czerwca 2024 roku.
 • Waloryzacja zasiłku polega na dostosowywaniu jego wysokości do wskaźnika inflacji.
 • Podwyżka wynika z inflacji z 2023 roku wynoszącej 11,4%.
 • Nowe stawki zasiłków zależą od długości stażu pracy.
 • Kwalifikacja do zasiłku wymaga rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz co najmniej rocznego stażu pracy.
 • Rejestracja w urzędzie pracy jest możliwa online i osobiście.
 • Osoby mogą również ubiegać się o dodatek aktywizacyjny.
 • Stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu 2024 roku wynosiła 5,1%.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną