Ważny termin dla wielu emerytów! ZUS czeka na te dokumenty tylko do końca maja!

Justyna
Biznes i finanse
18.05.2024 19:35
Ważny termin dla wielu emerytów! ZUS czeka na te dokumenty tylko do końca maja!

Maj to miesiąc kluczowy dla emerytów dorabiających do swoich świadczeń. Niezłożenie niezbędnych dokumentów na czas może prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji, takich jak redukcja czy zawieszenie świadczeń. Jeśli nie chcesz mieć problemów z ZUS-em, sprawdź, co musisz zrobić, zanim nadejdzie koniec miesiąca!

Kto musi złożyć dokumenty?

Dorabiający emeryci oraz osoby korzystające z zasiłków przedemerytalnych to dwie główne grupy, które muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenia o dochodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Te dokumenty są niezbędne dla instytucji, aby mogła ona sprawdzić, czy wypłacane świadczenia były dostosowane do faktycznej sytuacji finansowej odbiorców.

Na podstawie otrzymanych zaświadczeń ZUS ocenia, czy wysokość wypłaconych świadczeń była odpowiednia i zgodna z obowiązującymi przepisami. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie może skutkować koniecznością dokonania korekty, a tym samym prowadzić do zmniejszenia lub nawet zawieszenia wypłaty świadczeń.

Limity dochodów

Jeśli twoje roczne zarobki przekroczą 25% przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego roku, świadczenie może zostać zmniejszone, a przekroczenie 70% tego wynagrodzenia może skutkować jego zawieszeniem. Dokładne kwoty to odpowiednio 19 039,20 zł brutto i 53 308,80 zł brutto rocznie. Przekroczenie dopuszczalnych progów dochodów skutkuje automatycznym dokonaniem korekty Twojego świadczenia.

Warto zauważyć, że ZUS uwzględnia dochody zarówno krajowe, jak i zagraniczne, a także wynagrodzenia otrzymywane za pełnienie funkcji w radach nadzorczych. Pracownicy instytucji dokonają weryfikacji zarobków za poszczególne miesiące lub za cały okres rozliczeniowy, wybierając metodę, która jest bardziej korzystna dla świadczeniobiorcy.

Jak złożyć dokumenty?

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, elektronicznie lub pocztą. Zaświadczenie o dochodach można uzyskać w miejscu pracy lub z urzędu skarbowego. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą złożyć oświadczenia o swoich dochodach samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów dostępne są na stronie internetowej ZUS oraz w każdym regionalnym oddziale tej instytucji. Ważne jest, aby dokumenty były kompletne i złożone na czas, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z przekroczeniem terminu.

Kluczowe Punkty
  • Maj to kluczowy miesiąc dla emerytów dorabiających do świadczeń.
  • Niezłożenie dokumentów na czas może skutkować redukcją lub zawieszeniem świadczeń.
  • Dokumenty muszą złożyć dorabiający emeryci oraz osoby korzystające z zasiłków przedemerytalnych.
  • Zaświadczenia o dochodach są wymagane za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
  • Przekroczenie 25% przeciętnego wynagrodzenia może skutkować zmniejszeniem świadczenia, a 70% przeciętnego wynagrodzenia jego zawieszeniem.
  • Dochody uwzględniane przez ZUS obejmują zarówno zarobki krajowe, jak i zagraniczne.
  • Dokumenty można złożyć osobiście, elektronicznie lub pocztą.
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów dostępna jest na stronie internetowej ZUS oraz w regionalnych oddziałach.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną