Kto tak naprawdę należy do klasy średniej w Polsce? Sprawdź, ile trzeba zarabiać!

Ewelina
Biznes i finanse
07.05.2024 17:59
Kto tak naprawdę należy do klasy średniej w Polsce? Sprawdź, ile trzeba zarabiać!

Z najnowszego raportu CBOS wynika, że 77% Polaków uważa się za członków klasy średniej. Jednak rzeczywistość ukazuje zaskakujący obraz. Spośród tej grupy, 46% wierzy, że znajduje się w tzw. "klasie średniej właściwej", 14% twierdzi, że należy do niższej klasy średniej, a 17% identyfikuje się z wyższą klasą średnią. Te dane przedstawiają rosnące aspiracje społeczeństwa, lecz pytanie pozostaje - czym tak naprawdę jest klasa średnia?

Czym Jest Klasa Średnia?

Klasa średnia to warstwa społeczna pośrednia między najniższą a najbogatszą grupą. Odgrywa kluczową rolę w gospodarce, zapewniając stabilność finansową i konsumpcję produktów oraz usług. Jednak jej definicja nie ogranicza się tylko do aspektu finansowego. Obejmuje również pozycję społeczną i styl życia, co czyni ją wyjątkowo zróżnicowaną.

Kluczowy Wyznacznik - Dochody

Mimo że przynależność do klasy średniej można mierzyć różnymi kryteriami, dochód jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) opracował metodologię opartą na wskaźniku EHDI (wskaźniku rozwoju społeczno-ekonomicznego). Przy ocenie dochodu gospodarstwa domowego, dzieli się go przez wskaźnik zależny od liczby osób w rodzinie, a wynik ten porównuje z medianą krajowych zarobków.

Zakres Zarobków Klasy Średniej

Według PIE, klasa średnia to grupa osób zarabiających od 67% do 200% mediany dochodów. Obecnie, ze względu na wzrost dochodów w Polsce o 40% w ciągu ostatnich czterech lat, szacuje się, że mediana wynagrodzeń wynosi około 7967 zł.

Oznacza to, że aby należeć do tej grupy, miesięczny dochód musi mieścić się w granicach 5975-15934 zł

Podsumowanie: Klasa Średnia w Polsce

Chociaż większość Polaków aspiruje do bycia częścią klasy średniej, rzeczywiste zarobki nie zawsze odzwierciedlają te oczekiwania. Definicja tej grupy wciąż pozostaje nieco płynna, a jej granice są trudne do uchwycenia ze względu na zróżnicowany charakter tej klasy społecznej.

Kluczowe Punkty
  • 77% Polaków identyfikuje się jako członkowie klasy średniej.
  • 46% wierzy, że znajduje się w 'klasie średniej właściwej', 14% w niższej klasie średniej, a 17% w wyższej klasie średniej.
  • Klasa średnia odgrywa kluczową rolę w gospodarce i obejmuje zarówno pozycję społeczną, jak i styl życia.
  • Dochód jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem przynależności do klasy średniej.
  • Klasa średnia zarabia od 67% do 200% mediany dochodów, czyli 5975-15934 zł miesięcznie.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną