Jak otrzymać zwrot podatku dwa razy szybciej? Ten termin jest kluczowy

Martyna P.
Podatki
29.04.2024 10:05
Jak otrzymać zwrot podatku dwa razy szybciej? Ten termin jest kluczowy

Przypomnijmy, że deklaracje podatkowe można było składać od 1 stycznia 2024 roku. Urzędy Skarbowe rozpoczęły weryfikacje PIT-ów już 15 lutego. Po jakim czasie od złożenia dokumentów otrzymamy zwrot podatku?

Kiedy zwrot podatku?

Termin zwrotu podatku uzależniony od szybkości złożenia dokumentu oraz formy przesłania PIT-u.

Ministerstwo Finansów informuje, że podatkowa nadpłata podatku dokonywana jest w terminie:

 • do 45 dni od dnia złożenia zeznania w formie elektronicznej,

 • do 3 miesięcy (90 dni) - jeśli podatnik złoży zeznanie w tradycyjne- papierowej formie,

 • do 3 miesięcy (90 dni) licząc od 30 kwietnia - deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożonych automatycznie dnia 30 kwietnia w usłudze Twój e-PIT.

Jak otrzymać zwrot podatku dwa razy szybciej? 

Warto się pośpieszyć i złożyć zeznanie podatkowe online do 30 kwietnia. Wówczas zwrot nastąpi do 45 dni. W przypadku automatycznego zatwierdzenia PIT-u przez Urząd, zwrot nastąpi do 90 dni (3 miesięcy). Składając dokument do 30 kwietnia możemy otrzymać pieniądze dwa razy szybciej. 

Ta grupa osób może liczyć na SZYBSZY zwrot

Na szybszy zwrot mogą liczy rodziny wielodzietne, które zaznaczą w deklaracji PIT, że posiadają Kartę Dużej Rodziny:

 • PIT-37 – należy zaznaczyć pole numer 163,

 • PIT-36 – należy zaznaczyć pole numer 529,

 • PIT-28 – należy zaznaczyć pole numer 263.

Ponadto konieczne jest rozliczenie się online.

Po spełnieniu tych warunków rodziny wielodzietne otrzymają zwrot w terminie do 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

Do kiedy rozliczyć PIT?

Ostateczny termin złożenia deklaracji takich jak PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 to 30 kwietnia 2024 r.

Zdjęcie Jak otrzymać zwrot podatku dwa razy szybciej? Ten termin jest kluczowy #1

Jak się rozliczyć online?

Podatnicy mają 3 sposoby rozliczenia:

 1. Logowanie profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub e-dowodem;

 2. Za pomocą Aplikacji mObywatel;

 3. Z wykorzystaniem danych autoryzacyjnych tj. numer PESEL lub NIP (Aby skorzystać z tej metody należy przygotować informację o kwocie przychodu z rozliczenia). 

Jak Urząd przekazuje zwrot?

Nadpłata podatku zostanie zwrócona albo na konto bankowe podane Urzędowi Skarbowemu, albo przekazem pocztowym.

Jeśli podatnik nie podawał wcześniej numeru konta lub numer uległ zmianie, należy wpisać odpowiednie informacje w części V formularza PIT-36 lub części N formularza PIT-37.

Jeśli podatnik nie poda numeru konta lub go nie posiada, nadpłata podatku zostanie zwrócona przekazem pocztowym, jednak kwota nadpłaty będzie pomniejszona o koszty przekazu pocztowego. 

"Jeśli chcesz otrzymać zwrot nadpłaty w kasie urzędu skarbowego, to w składanym zeznaniu podatkowym poinformuj o tym. Podaj również swój numer telefonu lub adres e-mail, to ułatwi organowi podatkowemu kontakt z Tobą" - czytamy na rządowej stronie. 

Co to jest nadpłata?

Nadpłata podatku to różnica pomiędzy sumą zaliczek, które w trakcie roku pobrali płatnicy PIT, a podatkiem należnym wynikającym z rocznego zeznania podatkowego.

Kluczowe Punkty
 • Deklaracje podatkowe można składać od 1 stycznia 2024.
 • Termin zwrotu podatku zależy od formy i daty złożenia PIT-u.
 • Zwrot w 45 dni dla e-deklaracji, 90 dni dla papierowych i automatycznych.
 • Rodziny wielodzietne mogą otrzymać zwrot w 30 dni po spełnieniu określonych warunków.
 • Ostateczny termin złożenia PIT to 30 kwietnia 2024.
 • Rozliczenie online możliwe przez profile zaufane, aplikację mObywatel, dane autoryzacyjne.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną