Błędy w zeznaniach podatkowych Polaków! Urząd Skarbowy rozpoczął kontrole i wysyła wezwania

Martyna P.
Podatki
29.04.2024 8:56
Błędy w zeznaniach podatkowych Polaków! Urząd Skarbowy rozpoczął kontrole i wysyła wezwania

Czasu na złożenie deklaracji podatkowej zostało bardzo mało. Wiele osób zrobiło to już wcześniej. Okazuje się, że nie wszyscy zrobili to jednak poprawnie. Jeśli podatnicy dokonają korekty w ciągu wyznaczonego terminu, wówczas nie będą groziły im konsekwencje.

Urzędy Skarbowe zachęcają podatników do korekty

Termin na złożenie deklaracji podatkowej mija 30 kwietnia 2024 roku. Urzędy Skarbowe zaczęły jednak proces weryfikacji dokumentów dużo wcześniej. Okazuje się, że wielu podatników złożyło błędne PIT-y. Obecnie Skarbówki wysyłają Polakom wezwania do korekty.

Korekta wniosku 

Każda osoba, która złożyła deklarację roczną o osiąganych dochodach ma prawo do złożenia korekty zeznania PIT. Podatnicy mają czas na naniesienie poprawek w okresie 5 lat od końca roku, w którym wniosek został przez nich złożony. Warto zrobić to jaknjaszybciej. 

Błędy w PIT podlegają pod wykroczenie skarbowe

Niedokonanie płatności podatku, niezłożenie deklaracji podatkowej PIT w terminie, czy chociażby niewłaściwe rozliczenie kosztów uzyskania przychodów podlegają pod przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Czas na korektę mija 30 kwietnia

Osoby, które poprawią swój PIT i zapłacą należność do 30 kwietnia 2024 roku, nie muszą obawiać się konsekwencji.

Po tym terminie zapłacimy odsetki

W przypadku dokonania korekty po 30 kwietnia, konieczne będzie zapłacenie należności WRAZ Z ODSETKAMI za zwłokę.

Można złożyć czynny żal

Czynny żal pozwala na zgłoszenie się podatnika do Urzędu Skarbowego i przyznanie się do nieświadomie popełnionego błędu/zabronionego czynu.

Ważne, aby odbyło się to przez udokumentowaniem przez US takiego zdarzenia, czyli przed wdrożeniem działań przez organy ścigania.

Osoba, która korzysta z instytucji czynnego żalu, musi przyznać się do winy, zaprzestać popełniania czynu, oraz zadeklarować rozwiązanie spraw w Urzędzie Skarbowym.

O fakcie popełnienia zabronionego czynu należy poinformować osobiście – na piśmie lub ustnie do protokołu.

Należy przedstawić powody popełnienia błędu podatkowego, wskazać osoby uczestniczące oraz okoliczności popełnienia zabronionego czynu.

Ponadto należy uregulować całą wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną w wyniku czynu zabronionego, wraz z odsetkami.

Konsekwencje spóźnionego PIT-u

Spóźniony PIT może mieć poważne konsekwencje w postaci odpowiedzialności karno-skarbowej. Konkretne kary za nierozliczenie PIT-u są natomiast uzależnione od kwoty zaległości:

  • Jeśli kwota, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publiczno-prawna nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym, zagrożonym karą grzywny od 185 do 37 tys. zł, 

  • Jeśli jednak kwota przekracza wspomniany limit, to potencjalnie mowa już o przestępstwie skarbowym. W tym przypadku kara może wynieść od 616,60 zł do 4 932 800 zł.

Kluczowe Punkty
  • Termin na złożenie deklaracji podatkowej mija 30 kwietnia 2024 roku.
  • Urzędy Skarbowe wysyłają wezwania do korekty błędnych PIT-ów.
  • Niewłaściwe rozliczenie PIT-u może skutkować grzywną lub wykroczeniem skarbowym.
  • Czynny żal pozwala na uniknięcie konsekwencji za nieświadome błędy.
  • Po 30 kwietnia za korektę deklaracji naliczane są odsetki.
  • Konsekwencje spóźnionego PIT-u mogą obejmować odpowiedzialność karno-skarbową.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną