Wielu rodziców straci ponad 1 tys. złotych! Te osoby wpadną w pułapkę podatkową

Martyna P.
Podatki
17.04.2024 8:43
Wielu rodziców straci ponad 1 tys. złotych! Te osoby wpadną w pułapkę podatkową

Z ulgi na dziecko korzysta około 4,5 miliona osób. Coraz więcej rodziców skarży się jednak, że z roku na rok coraz trudniej z niej skorzystać.

Rodzice jedynaków nie mogą korzystać z ulgi na dziecko

Sprawie przyjrzała się „Rzeczpospolita”. Wielu rodziców jedynaków zgłasza problem związany z ulgą na dziecko. Z roku na rok trudniej im zmieścić się w limitach dochodów. Ich zarobki rosną, a limity stoją w miejscu.

Przypomnijmy, że limit nie zmienił się od 2013 roku. Wówczas minimalna pensja wynosiła 1,6 tysięcy złotych (przeciętne wynagrodzenie 3,65 tysięcy złotych). Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4,3 tysięcy złotych (szacuje się, że średnie będzie wyższe niż 8 tysięcy złotych).

Wielu rodziców zarabia poniżej średniej krajowej, a i tak nie może skorzystać z ulgi na dziecko. Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt zakomunikował, że do limitu dochodów szybko zbliżają się osoby zarabiający najniższą krajową (wywiad dla "Rzeczpospolitej"). 

Nie można przekroczyć limitów

 • Małżeństwo, które wychowuje jedynaka może skorzystać z ulgi, w przypadku gdy ich łączny roczny dochód nie przekracza 112 tysięcy złotych,

 • Dla osób niezamężnych (lub niezamężnych przez część roku) limit wynosi 56 tysięcy złotych,

 • 112 tysięcy złotych w przypadku samotnego wychowywania dziecka. 

WAŻNE: Limity dochodu nie będą obejmują rodziców więcej niż jednego dziecka.

Dodatkowo, dzieci muszą być niepełnoletnie, a w przypadku dzieci w wieku od 18 do 25 lat, muszą one spełniać następujące kryteria:

 • Kontynuują naukę,

 • Nie osiągają dochodów lub ich dochody nie przekraczają 19 061,28 złotych rocznie (lub 1588,44 złotych miesięcznie).

Zdjęcie Wielu rodziców straci ponad 1 tys. złotych! Te osoby wpadną w pułapkę podatkową #1

W tym przypadku limit nie obowiązuje

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ulga przysługuje mu niezależnie od wieku i dochodów.

Rodzice muszą okazać dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków, takie jak:

 • akt urodzenia dziecka,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły pełnoletniego dziecka,

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

 • orzeczenie sądu rodzinnego dotyczące opiekuna prawnego dziecka lub rodziny zastępczej.

Wysokość ulgi zależy od ilości dzieci

Wysokość ulgi na dziecko zależna jest od ilości dzieci:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),

 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Kluczowe Punkty
 • Z ulgi na dziecko korzysta około 4,5 miliona osób, lecz coraz więcej rodziców skarży się, że z roku na rok trudniej z niej skorzystać.
 • Rodzice jedynaków mają problem z ulgą na dziecko, ponieważ trudniej im zmieścić się w limitach dochodów, który nie zmienił się od 2013 roku.
 • Małżeństwo, które wychowuje jedynaka, może skorzystać z ulgi, jeżeli ich łączny roczny dochód nie przekracza 112 tysięcy złotych. Dla osób niezamężnych limit wynosi 56 tysięcy złotych.
 • Wysokość ulgi na dziecko zależna jest od ilości dzieci: na pierwsze i drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie, na trzecie – 166,67 zł miesięcznie, na czwarte i każde kolejne – 225,00zł miesięcznie.
 • Ulga przysługuje niezależnie od wieku i dochodów, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną