300 złotych dofinansowania do soczewek tylko pod tym warunkiem! Pracodawcy mają czas do 17 maja

Martyna P.
Dofinansowania
04.04.2024 9:53
300 złotych dofinansowania do soczewek tylko pod tym warunkiem! Pracodawcy mają czas do 17 maja

Pracodawcy mają wyznaczony czas na wdrożenie nowych przepisów BHP. Chodzi między innymi o wsparcie finansowe na zakup soczewek kontaktowych.

Pracodawcy mają czas do 17 maja

Przypomnijmy, że 17 listopada 2023 roku w życie weszło rozporządzenie dotyczące organizacji pracy i stanowisk pracy pod kątem bezpiecznej i higienicznej pracy. Pracodawcy muszą dostosować się do nowych przepisów do 17 maja 2024 roku. 

W sprawie rozporządzenia wypowiedziała się minister Marlena Maląg (wypowiedź z listopada 2023). Kobieta zakomunikowała, że nowe przepisy są odpowiedzią na potrzeby pracowników. Ich celem jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

"Zmiany mają na celu organizację stanowisk pracy tak, aby były zgodne z wymaganiami ergonomii oraz wpływały na jak najmniejsze obciążenia pracowników, szczególnie na układ mięśniowo-szkieletowy oraz wzrok - co jest istotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz powszechniejszą pracę przy laptopach” - wyjaśniła minister.

Kobieta podkreśliła, że bezpieczeństwo i higiena pracy to piorytet. Marlena Maląg dodała, że resort dąży do wprowadzenia zmian, które poprawią jakość życia i pracy pracowników.

Refundacja okularów

Refundacja zakupu okularów przysługuje pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych przez minimum połowę dobowego wymiaru czasu pracy (minimum 4 godziny).

„Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami" – Czytamy w rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz artykułu 237 Kodeksu pracy.

Zdjęcie Dofinansowanie na zakup soczewek lub okularów! Pracodawcy mają czas do 15 maja #1

Pracodawca zapłaci za soczewki

Jednym z założeń nowych przepisów jest refundacja zakupu soczewek kontaktowych dla pracowników, którzy spędzają przed monitorem co najmniej 4 godziny dziennie.

Aby skorzystać z refundacji konieczne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez lekarza medycyny pracy podczas badania kontrolnego. Musi on wskazywać na potrzebę stosowanie jednorazowych szkieł kontaktowych podczas pracy przy monitorze ekranowym. Dokument musi być poparty wynikami badań okulistycznych.

Ponadto konieczne jest posiadanie faktury na zakup.

WAŻNE: Podstawą do dofinansowania soczewek kontaktowych lub okularów NIE JEST umowa zlecenie ani umowa o dzieło.

Ile wynosi dofinansowanie?

Kwota zwrotu nie jest określona przepisami i zależy od regulaminu obowiązującego w miejscu pracy. Zazwyczaj nie jest to równowartość całej kwoty z faktury. Zwykle firmy zwracają od 200 do 300 zł.

Dodatkowy monitor lub podstawka pod laptopa

Nowe wytyczne dotyczą osób, które co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy spędzają przy urządzeniach przenośnych. Pracownicy będą mogli domagać się od pracodawcy dodatkowego monitora lub podstawki podwyższającej laptopa. Przepisy określają, że ekran musi znajdować się na wysokości oczu pracownika.

W przypadku stosowania laptopów co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w:

  • Stacjonarny monitor ekranowy LUB
  • Podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Wyposażenie dodatkowe 

Przepisy rozporządzenia wprowadziły również „opcjonalne wyposażenie dodatkowe”. Pracownicy mogą zwrócić się do pracodawcy o zaopatrzenie ich stanowiska pracy w uchwyt na dokumenty, drukarkę, skaner oraz podnóżek.

Kluczowe Punkty
  • Pracodawcy mają czas do 17 maja 2024 roku na dostosowanie się do nowych przepisów BHP.
  • Nowe przepisy są odpowiedzią na potrzeby pracowników, mają na celu poprawę jakości ich życia i pracy.
  • Refundacja zakupu okularów przysługuje pracownikom, którzy pracują przy monitorach ekranowych minimum 4 godziny dziennie.
  • Pracodawcy będą musieli zwrócić koszty zakupu szczegółowych soczewek kontaktowych dla pracowników spędzających co najmniej 4 godziny dziennie przed monitorem, o ile posiadają odpowiednią dokumentację medyczną.
  • Pracodawcy mogą być zobowiązani do zapewnienia pracownikom dodatkowego monitora lub podstawki podwyższającej laptopa, jeżeli pracownicy spędzają co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy przy laptopach.
  • Pracownicy mogą zwrócić się do pracodawcy o zaopatrzenie ich stanowiska pracy w uchwyt na dokumenty, drukarkę, skaner oraz podnóżek.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną