Dodatkowe 400 złotych na dziecko! Dopilnuj tego terminu, a pieniądze dostaniesz już na wakacjach!

Martyna P.
Dofinansowania
03.04.2024 8:54
Dodatkowe 400 złotych na dziecko! Dopilnuj tego terminu, a pieniądze dostaniesz już na wakacjach!

Obecny rok szkolny powoli dobiega końca, ale już teraz warto zastanowić się nad skorzystaniem ze wsparcia finansowego na przyszłość. Część pieniędzy można otrzymać już w wakacje. 

Nawet 400 złotych na dziecko

Rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły mogą skorzystać z dwóch świadczeń:

  • programu „Dobry Start” - 300 złotych,

  • dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 złotych.

„Dobry Start”

Świadczenie 300 plus (300 złotych) wypłacane jest raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia przez niego 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia.

Rodzice mają dowolność w dysponowaniu środkami – mogą przeznaczyć je na ubrania, opłacenie dodatkowych zajęć, czy podręczniki i przybory szkolne.

Od 2019 r., wsparcie z rządowego programu „Dobry Start” przysługuje na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie wypłacane jest bez względu na dochód rodziny - nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Komu NIE przysługuje dodatek?

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Rządowy program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek może być złożony przez matkę, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać tylko online.

Należy to zrobić za pośrednictwem:

Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się ZUS.

Pieniądze przelewane są na konto bankowe.

Pieniądze można otrzymać już na wakacjach!

Wniosek o "Dobry Start" należy złożyć w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku.

Osoby, które złożą wniosek do 31 sierpnia 2024 mogą otrzymają pieniądze do 30 września (zazwyczaj jest to o wiele wcześniej – na wakacjach).

Zdjęcie Dodatkowe 400 złotych na dziecko! Dopilnuj terminu, a pieniądze dostaniesz już na wakacjach! #1

Dodatkowe 100 złotych

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kierowany jest do rodzin, które mają przyznany zasiłek rodzinny.

Dodatek w wysokości 100 złotych wypłacany jest jednorazowo.

Wniosek o przyznanie dodatku na rok szkolny 2023/2024 należy złożyć do 31 października 2024 (do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w „zerówce").

Wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Kluczowe Punkty
  • Program Dobry Start oferuje rodzicom 300 złotych na każde uczące się dziecko do 20 (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych) roku życia.
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego daje możliwość otrzymania dodatkowych 100 złotych.
  • Świadczenia nie przysługują dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz studentom.
  • Złożenie wniosków o świadczenia możliwe jest tylko online przez różne portale i systemy bankowości elektronicznej.
  • Wnioski o „Dobry Start” można składać od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku, a osoby, które zrobią to do 31 sierpnia mogą otrzymać pieniądze jeszcze w trakcie wakacji.
  • Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego można ubiegać się do 31 października 2024 roku.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną