Dobre wiadomości dla pacjentów! Szybszy i łatwiejszy odstęp do TYCH leków i badań!

Martyna P.
Newsy
02.04.2024 11:19
Dobre wiadomości dla pacjentów! Szybszy i łatwiejszy odstęp do TYCH leków i badań!

Już niebawem uprawnienia pielęgniarek zostaną rozszerzone. Na zmianach skorzysta spore grono pacjentów.

 

Nowe uprawnienia pielęgniarek

Przypomnijmy, że w marcu 2024 roku do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawi rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zalecenia lekarskiego.

Pielęgniarka samodzielnie poda te leki

Specjaliści uważają, że jest potrzeba rozszerzenia zakresu leków możliwych do samodzielnego podawania przez pielęgniarki systemu w zespołach ratownictwa medycznego w takich stanach, jak ostra niewydolność krążenia, ostry zespół wieńcowy i krwawienia.

Rozporządzenie rozszerza katalog leków, które pielęgniarka będzie mogła samodzielnie podać pacjentowi.

Katalog leków ma zostać poszerzony o następujące leki:

  • Prasugrel – lek przeciwpłytkowy podawany w ostrych zespołach wieńcowych (przygotowanie do angioplastyki), 
  • Tranexamic acid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym,
  • Noradrenalinum – lek stosowany w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego,

 

W rozporządzeniu zawarto rezygnację z określania dróg podania produktów leczniczych ponieważ wynikają one z charakterystyki produktu leczniczego. Wymogi, które dotyczą podawania produktów lecznicach drogą doszpikową zostały zachowane (konieczne jest posiadanie kursu lub specjalizacji z treści danego zakresu).

 

Zdjęcie Dobre wiadomości dla pacjentów! Szybszy i łatwiejszy odstęp do TYCH leków i badań! #1

Pielęgniarka zrobi USG

Rozporządzenie wprowadza możliwość wykonywania przez pielęgniarkę badania USG ( po ukończeniu kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne kształcenia Podyplomowego).

W obecnym stanie prawnym pielęgniarki nie mają uprawnień do wykonywania szybkich badań USG w ramach diagnostyki stanów nagłych.

Pielęgniarka pobierze materiał i wykona testy

Ponadto uprawnienia pielęgniarek mają zostać poszerzone o:

  • Pobieranie materiału od pacjenta z górnych dróg oddechowych,
  • Wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną