Ponad 6 tys. złotych dodatkowej pensji! Comiesięczne świadczenie tylko dla tej grupy osób

Martyna P.
Dofinansowania
26.03.2024 11:22
Ponad 6 tys. złotych dodatkowej pensji! Comiesięczne świadczenie tylko dla tej grupy osób

Wielu Polakom przysługuje wyjątkowy dodatek – świadczenie honorowe. W marcu 2024 roku jego kwota wzrosła o ponad 700 złotych.

Świadczenie honorowe jako dodatkowa emerytura

Świadczenie honorowe wypłacane jest osobom, które ukończyły 100 lat.

Przysługuje ono osobom, które:

  • pobierają świadczenia z ZUS,

  • są uprawnione do wojskowej lub policyjnej emerytury i renty inwalidzkiej (między innymi są to byli żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Straży Granicznej).

Aby otrzymać świadczenie honorowe konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił dane, z których wynika że w 2024 roku jest około 2,3 tysiące osób w wieku 100 lat, które mają prawo do świadczenia honorowego.

Świadczenie ma charakter „drugiej emerytury” - jest przyznawane co miesiąc.

Zdjęcie Ponad 6 tys. złotych dodatkowej pensji! Comiesięczne świadczenie tylko dla tej grupy osób #1

Od marca ponad 6 tysięcy złotych dodatku

Należy podkreślić, że wysokość świadczenia honorowego jest waloryzowana. Do 29 lutego 2024 roku jego wysokość wynosiła 5540,25 zł.

Od marca 2024 roku wysokość świadczenia honorowego wynosi 6246,13 złotych. Wzrosło ono o ponad 700 złotych.

Przyznawaniem dodatku zajmuje się prezes ZUS/KRUS.

Wniosek tylko w wyjątkowej sytuacji

Świadczenie honorowe jest przez ZUS wypłacane z urzędu, bez wniosków i formalności, w terminie ustalonym dla wcześniej przyznanego świadczenia (emerytury bądź renty)

Wniosek musi być złożony w przypadku, gdy senior do chwili ukończenia 100 lat życia nie miał ustalonego przez ZUS świadczenia (nie znajduje się w bazie ZUS).

Wniosek o świadczenie honorowe może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w obecności pracownika ZUS.

Podczas ubiegania się o świadczenie konieczne jest okazanie ważnego dowodu, paszportu lub odpisu skróconego aktu urodzenia.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną