Nie tylko medal za Złote Gody? Przewidywana nagroda pieniężna dla jubilatów!

Nie tylko medal za Złote Gody? Przewidywana nagroda pieniężna dla jubilatów!

Złote gody, czyli pięćdziesiąta rocznica małżeństwa, to moment nie tylko do świętowania w gronie rodziny, lecz także okazja do uhonorowania długiej i trwałej więzi. Dotychczasowa jubilaci byli nagradzani medalem od prezydenta, jednak zgodnie z zapowiedziami projektu ustawy, małżonkowie mogą spodziewać się już nie tylko symbolicznych wyróżnień, lecz także nagrody pieniężnej!

Od symbolu do wsparcia finansowego

Tradycyjnie, medale za długi staż małżeństwa przyznawane są przez lokalne władze, w tym prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów. Jest to gest uznania za trwałość związku. Niemniej jednak, rząd rozważa wprowadzenie dodatkowej formy gratyfikacji, która przybierze postać wsparcia finansowego. Ten krok ma na celu nie tylko uhonorowanie, ale i zapewnienie materialnego wsparcia jubilatom.

Kryteria i przewidywania na rok 2024

Zainteresowani małżonkowie, by móc otrzymać zarówno medal, jak i przewidywane świadczenie finansowe, będą musieli złożyć stosowny wniosek. W przypadku samych medali jubileuszowych, należy złożyć skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania.

Kto będzie uprawniony do otrzymania nowej nagrody dla małżonków? Liczba prawie 80 tys. medali wydanych w 2023 roku wskazuje, że istnieje znaczna liczba małżeństw, którym może być ona przyznana. A biorąc pod uwagę fakt, że małżeństw z tak długim stażem jest więcej niż medali (uhonorowane zostały tylko te pary, które złożyły wniosek do gminy), nagroda finansowa może dodatkowo zmotywować seniorów do uczczenia swojej długotrwałej miłości.

W oczekiwaniu na szczegóły

Propozycja wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego, która trafiła do Senatu, zyskała pozytywny odzew. Zaproponowano, aby wysokość nagrody wynosiła co najmniej 5 tysięcy złotych, z możliwością jej zwiększenia co pięć lat o kolejne 500 złotych.

Petycja, która trafiła do Senatu zakłada dodatki w następującej wysokości:

 • po 50 latach małżeństwa - 5 tys. zł,
 • po 55 latach małżeństwa - 5,5 tys. zł,
 • po 60 latach małżeństwa - 6 tys. zł,
 • po 65 latach małżeństwa - 6,5 tys. zł,
 • po 70 latach małżeństwa - 7 tys. zł,
 • po 75 latach małżeństwa - 7,5 tys. zł,
 • po 80 latach małżeństwa - 8 tys. zł.

Chociaż inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród parlamentarzystów, konkretne rozwiązania prawne wciąż są opracowywane. Oczekujemy na dalsze informacje, które określą dokładne warunki przyznawania nowych nagród.

Kluczowe Punkty
 • Złote gody, czyli pięćdziesiąta rocznica małżeństwa, mogą teraz być nagradzane nie tylko medalem, ale również nagrodą pieniężną.
 • Nowa forma gratyfikacji ma na celu nie tylko uhonorowanie, ale i zapewnienie materialnego wsparcia małżeństwom obchodzącym jubileusz.
 • Małżonkowie, którzy chcą otrzymać nagrodę, będą musieli złożyć stosowny wniosek.
 • Wysokość nagrody może wynosić co najmniej 5 tysięcy złotych, z możliwością jej zwiększenia co pięć lat o kolejne 500 złotych.
 • Konkretne rozwiązania prawne dotyczące nowych nagród są wciąż opracowywane.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną