Abonament RTV ściągany przez skarbówkę?! Kolejna propozycja rządzących!

Podatki
13.03.2024 22:46
Abonament RTV ściągany przez skarbówkę?! Kolejna propozycja rządzących!

Kwestia opłacania abonamentu RTV w Polsce budzi wiele kontrowersji i wątpliwości. Duża liczba osób nie jest świadoma obowiązku opłacania abonamentu, co prowadzi do niewłaściwego wywiązania się z tego zobowiązania. W odpowiedzi na ten problem powstał nowy projekt ustawy, który ma pomóc go rozwiązać.

Abonament włączony do podatków

Nowa propozycja ustawy o mediach publicznych, przygotowana przez grupę ekspertów pod przewodnictwem byłego prezesa TVP, Jana Dworaka, ma na celu wprowadzenie istotnych zmian w systemie pobierania abonamentu RTV. Obecnie wiele osób nie dokonuje regularnych płatności abonamentowych, co negatywnie wpływa na finanse mediów publicznych. Projekt ten zakłada, że abonament RTV będzie pobierany przez urząd skarbowy, co oznacza istotną zmianę w porównaniu do obecnego sposobu płatności, gdzie opłaty są regulowane indywidualnie np. w urzędzie pocztowym.

W praktyce oznacza to, że opłata za abonament radiowo-telewizyjny zostanie pobierana automatycznie wraz z podatkami, w kwocie około 8,30 zł miesięcznie (czyli około 100 zł rocznie). Celem tej zmiany jest zapewnienie stabilnych dochodów z abonamentu RTV oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej tego obowiązku płatniczego.

Niezależność finansowa mediów publicznych

Jednym z kluczowych punktów proponowanej ustawy jest także dążenie do niezależności finansowej mediów publicznych od rządowych dotacji, choć w okresie przejściowym miałyby one nadal występować. Ważnym celem jest ograniczenie ilości reklam podczas emisji oraz poprawa jakości oferowanych treści, tworząc tym samym konkurencję dla prywatnych nadawców.

Płacenie abonamentu RTV w formie dodatkowego podatku, który byłby automatycznie potrącany przez urząd skarbowy, ma na celu zwiększenie wpływów z tej opłaty. Obecnie część osób unika płacenia abonamentu z różnych powodów, takich jak brak świadomości lub brak zainteresowania treściami mediów publicznych.

Kto jest zwolniony z opłat?

Warto również zaznaczyć, że abonament RTV dotyczy każdej osoby posiadającej odbiornik umożliwiający odbiór telewizji lub radia, włącznie z ich internetowymi odpowiednikami. Projekt ustawy przewiduje także dodatkowe zwolnienia z opłaty abonamentowej dla określonych grup, takich jak osoby bezrobotne czy osoby o niskich dochodach.

Kluczowe Punkty
  • Powstał nowy projekt ustawy mający na celu rozwiązanie problemu nieopłacania abonamentu RTV w Polsce.
  • Projekt zakłada, że abonament RTV będzie pobierany przez urząd skarbowy i będzie wynosił około 8,30 zł miesięcznie.
  • Zmiana ma na celu zapewnienie stabilnych dochodów z abonamentu RTV oraz zwiększenie świadomości społecznej o obowiązku opłacania abonamentu.
  • Projekt ustawy dąży do niezależności finansowej mediów publicznych od rządowych dotacji oraz ograniczenia ilości reklam podczas emisji.
  • Ustawa przewiduje zwolnienia z opłaty abonamentowej dla określonych grup, takich jak osoby bezrobotne czy osoby o niskich dochodach.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną