Czy świadczenie 800 plus wpływa na Twój PIT? Rozwiewamy wątpliwości!

Podatki
04.03.2024 21:42
Czy świadczenie 800 plus wpływa na Twój PIT? Rozwiewamy wątpliwości!

Czy rodzice korzystający z programu 800 plus mogą korzystać z ulgi podatkowej? Czy świadczenie wychowawcze jest wliczane do dochodu podatkowego? Dowiedz się więcej na temat rozliczeń podatkowych związanych z programem 800 plus.

Świadczenie 800 plus: Dochód czy wsparcie pozaopodatkowe?

Świadczenie 800 plus jest kluczowym wsparciem dla rodzin z dziećmi, często stanowiąc istotną część ich budżetu domowego. Jednak czy to świadczenie jest uznawane za dochód? Czy można odliczyć je od podatku? A może samo świadczenie 800 plus podlega opodatkowaniu? Omawiamy szczegóły związane z aspektami finansowymi tego zagadnienia.

Ulgi i zwolnienia podatkowe dla beneficjentów 800 plus

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez serwis e-PIT.pl, 800 plus jest wyłączone z opodatkowania. Oznacza to, że nie jest konieczne uwzględnianie świadczenia wychowawczego w dochodach ani w deklaracji PIT. Nie trzeba również wzmiankować 800 plus w sekcji dotyczącej preferencji podatkowych. To samo dotyczy ulgi na dziecko - świadczenie wychowawcze nie ma wpływu na prawo do ulgi prorodzinnej i jej wysokość. Co z niewykorzystaną ulgą na dziecko? Tutaj również świadczenie 800 plus nie ma znaczenia, ponieważ nie są z niego odprowadzane składki ZUS ani zdrowotne, co oznacza, że nie wpłynie to na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

Inne świadczenia rodzinne a podatek

Otrzymywanie świadczenia 800 plus nie ma zatem wpływu na wypełnianie deklaracji podatkowej, podobnie jak wiele innych rodzajów wsparcia. Z podatku zwolnione są również następujące świadczenia:

 • Zasiłek rodzinny i dodatki do niego,
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka,
 • Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe),
 • Świadczenia pieniężne z funduszu alimentacyjnego,
 • Zasiłki porodowe,
 • Jednorazowe zasiłki z tytułu narodzin dziecka, wypłacane z funduszy związków zawodowych,
 • Zasiłek pielęgnacyjny,
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • Świadczenie pielęgnacyjne,
 • Zasiłki dla opiekunów,
 • Zasiłek macierzyński z programu "Za życiem".

Zwolnione z opodatkowania są również wszystkie inne świadczenia rodzinne wypłacane przez gminy oraz dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, które nie zostały wymienione powyżej.

Kluczowe Punkty
 • Świadczenie 800 plus nie jest wliczane do dochodu podatkowego.
 • Beneficjenci 800 plus mogą korzystać z ulg i zwolnień podatkowych. Świadczenie wychowawcze nie wpływa na prawo do ulgi prorodzinnej.
 • Świadczenie 800 plus nie wpływa na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.
 • Z podatku zwolnione są również inne rodzaje wsparcia, takie jak zasiłek rodzinny i dodatki do niego, świadczenie rodzicielskie, zasiłki porodowe i zasiłek macierzyński z programu 'Za życiem'.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną