Koniec tarczy antyinflacyjnej. Ile zapłacimy za prąd od 1 lipca?

Ewelina
Biznes i finanse
29.02.2024 9:26
Koniec tarczy antyinflacyjnej. Ile zapłacimy za prąd od 1 lipca?

W obliczu rosnącej inflacji i niepewności gospodarczej, polski rząd podjął decyzję o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Ta strategiczna decyzja, mająca na celu złagodzenie obciążenia finansowego polskich rodzin, obowiązuje do końca czerwca bieżącego roku. Jak wygląda obecna sytuacja i co nas czeka po zakończeniu okresu zamrożenia?

Obecne stawki i limity zużycia

Na chwilę obecną, cena za kilowatogodzinę (kWh) energii elektrycznej dla typowego polskiego gospodarstwa domowego wynosi 0,414 zł netto (według taryfy G11), z limitem rocznego zużycia wynoszącym 1500 kWh. Dla niektórych grup, takich jak rodziny wielodzietne czy osoby z niepełnosprawnościami, limit ten jest wyższy i mieści się w przedziale od 1800 do 2000 kWh.

Zmiany na horyzoncie

Z początkiem lipca tego roku, wraz z wygaśnięciem tarczy antyinflacyjnej, przewiduje się wzrost cen energii, gazu, a także ciepła. Rząd rozpatruje różne scenariusze adaptacji do nowej sytuacji ekonomicznej, z najbardziej optymistycznym przewidującym wzrost cen o 15%. Jednakże, w najmniej korzystnym wariancie, koszt za kWh może skoczyć z obecnych 0,41 zł do nawet 0,74 zł, co oznacza wzrost o ponad 80%.

Co przyniesie przyszłość?

Warto zwrócić uwagę na prognozy cenowe na 2025 rok, które, opierając się na danych z Towarowej Giełdzie Energii, sugerują cenę około 0,41 zł za kWh. To daje nadzieję na potencjalną stabilizację, a nawet obniżkę cen w dłuższej perspektywie.

Wpływ na budżety domowe

Dla przykładowego gospodarstwa domowego, zużywającego średnio 250 kWh miesięcznie, obecna sytuacja oznacza płatność rzędu 225 zł miesięcznie. Po odmrożeniu cen, w najgorszym przewidywanym scenariuszu, suma ta może wzrosnąć do około 360 zł.

Rządowe strategie i globalna sytuacja

Rząd intensywnie pracuje nad formułowaniem nowych regulacji cenowych, które mają na celu amortyzację oczekiwanych wzrostów cen. Jednakże, globalna sytuacja polityczna i ekonomiczna, w tym trwające konflikty międzynarodowe, wpływa na dynamikę rynku energii i może mieć istotne konsekwencje dla konsumentów.

Perspektywy cen gazu

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku cen gazu, które obecnie także pozostają na zamrożonym poziomie około 0,20 zł za kWh. Prognozy na rok 2025 wskazują na możliwość dalszego obniżania się cen.

Podsumowując, polscy konsument energii stoją przed mieszanką wyzwań i możliwości. Krótkoterminowo, wzrost cen wydaje się nieunikniony, jednak długoterminowe prognozy dają powody do ostrożnego optymizmu. Kluczowe będzie tutaj zarówno działanie rządu, jak i czynniki zewnętrzne wpływające na globalny rynek energii.

Kluczowe Punkty
  • W obliczu inflacji, rząd zdecydował o zamrożeniu cen energii elektrycznej do końca czerwca bieżącego roku.
  • Cena za kilowatogodzinę energii dla typowego gospodarstwa domowego wynosi obecnie 0,414 zł netto (według taryfy G11), z limitem rocznego zużycia wynoszącym 1500 kWh.
  • Z początkiem lipca przewiduje się wzrost cen energii, gazu, a także ciepła. W najmniej korzystnym wariancie, koszt za kWh może skoczyć do nawet 0,74 zł, co oznacza wzrost o ponad 80%.
  • Prognozy cenowe na 2025 rok sugerują cenę około 0,41 zł za kWh, co daje nadzieję na potencjalną stabilizację, a nawet obniżkę cen w dłuższej perspektywie.
  • Ceny gazu obecnie także pozostają na zamrożonym poziomie około 0,20 zł za kWh. Prognozy na rok 2025 wskazują na możliwość dalszego obniżania się cen.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną