Przydomowy bunkier i schron wybudujesz bez pozwolenia! Zmiany w polskim prawie

Agnieszka
Prawo
27.02.2024 13:59
Przydomowy bunkier i schron wybudujesz bez pozwolenia! Zmiany w polskim prawie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje obecnie nad ustawą, która spodoba się osobom chcącym wybudować sobie na podwórku schron. Na budowę przydomowych schronów i ukryć doraźnych być może nie będą potrzebne już żadne pozwolenia. Poznaj szczegóły.

 Poszerzenie listy projektów budowlanych, na które nie potrzeba pozwolenia

Rząd planuje pracować w najbliższym czasie nad poszerzeniem projektów i prac budowlanych, na które nie będzie konieczne uzyskiwanie pozwolenia. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ciągu ostatnich lat prawo budowlane było modernizowane, ale czas iść o krok dalej.

Zdaniem rządzących “proces inwestycyjny upraszczany, odformalizowywany i cyfryzowany, ale wciąż zawiera regulacje, które są nieadekwatne do stopnia skomplikowania inwestycji".

Budowa schronu bez formalności

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wymieniono kilka projektów budowlanych, które nie będą już wymagały uzyskania pozwolenia.

Mowa między innymi o schronach i ukryciach doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Takie budowle mają nie być objęte koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie muszą być zgłoszone.

Oprócz tego na listę zwolnień z uzyskania pozwolenia mają wejść między innymi niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (do 15m2).

Natomiast bez pozwolenia i bez konieczności zgłaszania będzie możliwe budowanie masztów flagowych oraz masztów do kamer monitoringu o wysokości do siedmiu metrów, a także budowa drobnych obiektów budowlanych przy boiskach, kortach i bieżniach (szatni, niewielkich trybun, zadaszeń ławek, w tym ławek rezerwowych), przy czym liczba tych obiektów będzie ograniczona względem powierzchni działki.

Zwolnione z pozwolenia i niewymagające zgłoszenia mają stać się także bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o nie większe niż 5m3 oraz tzw. mikrowiatraki o łącznej wysokości nie większej niż trzy metry.

Kluczowe Punkty
  • Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad ustawą zezwalającą na budowę przydomowych schronów i ukryć doraźnych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia
  • Ustawa ma na celu poszerzenie listy projektów budowlanych, na które nie potrzeba pozwolenia
  • Propozycje obejmują schrony i ukrycia doraźne o powierzchni do 35 m2, niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej, maszty flagowe, maszty do kamer monitoringu, drobne obiekty przy boiskach, kortach i bieżniach, oraz bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe i mikrowiatraki
  • Budowa wymienionych obiektów będzie wymagać jedynie zgłoszenia, z wyjątkiem masztów flagowych i do kamer monitoringu oraz drobnych obiektów przy boiskach, kortach i bieżniach, które mogą być budowane bez pozwolenia i bez konieczności zgłoszenia
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną