Długowieczni zasługują na więcej! Ministerstwo proponuje nowe świadczenie!

Newsy
12.02.2024 21:11
Długowieczni zasługują na więcej! Ministerstwo proponuje nowe świadczenie!

Na stronach rządowych w poniedziałek pojawiły się założenia projektu ustawy o świadczeniu honorowym dla osób, które ukończyły 100 lat. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada za przygotowanie tego rozwiązania. Planuje się, że projekt zostanie zaakceptowany przez Radę Ministrów w drugim kwartale tego roku.

Cel projektu

Rządzący wyjaśnili, że celem tego projektu jest uregulowanie prawne długotrwałej tradycji szczególnego wyróżniania osób, które osiągnęły wiek 100 lat, poprzez przyznanie im świadczenia honorowego finansowanego przez budżet państwa.

Aktualne procedury i potrzeba uregulowania

Aktualnie, świadczenia te są przyznawane na podstawie decyzji Prezesa ZUS, która została podjęta przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 roku. Jednakże, zgodnie z obecnymi zasadami konstytucyjnymi, rząd uważa, że należy uregulować te kwestie w ustawie, aby zapewnić pewność i przewidywalność sytuacji prawnej dla osób w wieku 100 lat.

Zasady przyznawania świadczenia

Projekt przewiduje, że prawo do tego świadczenia przysługiwać będzie osobom, które osiągnęły 100 lat i mają prawo do świadczenia emerytalno-rentowego. Świadczenie to nie będzie podlegać waloryzacji i będzie wypłacane w tej samej wysokości przez całe życie wraz ze świadczeniem podstawowym. Obecnie jego wysokość wynosi 5540,25 zł brutto.

Opodatkowanie i składki

Projekt zakłada także, że świadczenie będzie opodatkowane na zasadach ogólnych, a od jego kwoty potrącana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne. W listopadzie ubiegłego roku ZUS poinformował, że świadczenie honorowe trafia do 2,9 tysiąca osób.

Kluczowe Punkty
  • Rząd planuje wprowadzenie ustawy o świadczeniu honorowym dla osób, które ukończyły 100 lat. Projekt ma zostać zaakceptowany w drugim kwartale tego roku.
  • Celem projektu jest uregulowanie prawne długotrwałej tradycji szczególnego wyróżniania osób, które osiągnęły wiek 100 lat, poprzez przyznanie im świadczenia honorowego finansowanego przez budżet państwa.
  • Obecnie, świadczenia te są przyznawane na podstawie decyzji Prezesa ZUS, ale rząd uważa, że należy uregulować te kwestie w ustawie, aby zapewnić pewność i przewidywalność sytuacji prawnej dla osób w wieku 100 lat.
  • Świadczenie przysługiwać będzie osobom, które osiągnęły 100 lat i mają prawo do świadczenia emerytalno-rentowego. Obecnie jego wysokość wynosi 5540,25 zł brutto.
  • Świadczenie będzie opodatkowane na zasadach ogólnych, a od jego kwoty potrącana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS poinformował, że świadczenie honorowe trafia do 2,9 tysiąca osób.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną