1200 złotych zamiast 800 plus? Dodatkowe pieniądze na dziecko bez względu na zarobki

Martyna P.
Dofinansowania
12.02.2024 10:05
1200 złotych zamiast 800 plus? Dodatkowe pieniądze na dziecko bez względu na zarobki

Rodzice otrzymujący 800 plus mogą pobierać także inne świadczenie w wysokości 400 złotych. W dofinansowaniu tym nie obowiązuje kryterium dochodowe dlatego można je pobierać równocześnie ze świadczeniem 800 plus. Dziś przybliżymy ten temat.

Te dwa świadczenie można pobierać jednocześnie

Świadczenie 800 plus oraz 400 plus (żłobkowe) można poobierać równocześnie, gdyż nie obowiązuje w nich kryterium dochodowe.

400 plus - "żłobkowe"

Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłóbku, klubie dziecięcym. Środki można otrzymać także na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna dziennego.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest to, że placówka musi być wpisana do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Świadczenie głównie kierowane jest to rodziców dzieci do 3 roku życia.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 • Rodzice mogą ubiegać się o dopłatę na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie.

 • Dofinansowanie można także otrzymać na pierwsze dziecko – jeśli na kolejne pobiera się środki z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO).

 • O dopłatę można starać się również na drugie i kolejne w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

WAŻNE: Nie obowiązuje kryterium dochodowe!

Istotną informacją jest to, że pieniądze nie są przekazywane to „ręki”. Środki są przelewane na konto placówki lub opiekuna dziennego.

Wniosek o świadczenie można złożyć jedynie drogą elektroniczną za pomocą:

 • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Zdjęcie 1200 złotych zamiast 800 plus? Dodatkowe pieniądze na dziecko bez względu na zarobki #1

800 plus

Program Rodzina 500+ (obecnie 800+) jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin.

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

WAŻNE: Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego (800 plus- dawniej 500 plus) konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie na NOWY OKRES ROZICZENIOWY, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku i potrwa do 31 maja 2025 roku.

Nabór rozpoczął się 1 lutego 2024 roku. Wniosek na nowy okres rozliczeniowy należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 800 plus można złożyć elektronicznie przez:

 • Aplikację mobilną mZUS

 • Platformę Usług Elektronicznych ZUS

 • Portal Emp@tia

 • Bankowość elektroniczną

Kluczowe Punkty
 • Rodzice otrzymujący 800 plus mogą pobierać także inne świadczenie w wysokości 400 złotych.
 • Świadczenie 800 plus oraz 400 plus (żłobkowe) można poobierać równocześnie, gdyż nie obowiązuje w nich kryterium dochodowe.
 • 400 plus - "żłobkowe" to dofinansowanie do pobytu dziecka w żłóbku, klubie dziecięcym. Świadczenie głównie kierowane jest to rodziców dzieci do 3 roku życia.
 • 800 plus to świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną