Ta ulga przysługuje tylko 2 razy! Jak sprawdzić, czy można z niej skorzystać i stan limitu?

Martyna P.
Podatki
12.02.2024 8:47
Ta ulga przysługuje tylko 2 razy! Jak sprawdzić, czy można z niej skorzystać i stan limitu?

Już 15 lutego 2024 roku KAS udostępni zeznania podatkowe. Będzie można je edytować i nanieść na nie ulgi podatkowe. Ulga na Internet pozwala zmniejszyć podatek o ponad 1500 złotych. Ile razy można z niej skorzystać? Jak sprawdzić, czy wykorzystaliśmy limit?

Ile razy można odliczyć ulgę na Internet?

Ulga na Internet przysługuje dwukrotnie – w dwóch latach następujących po sobie. Ważną informacją jest to, że nie można robić przerw w odliczaniu ulgi.

Jak sprawdzić czy limit jest wyczerpany?

Wiele osób może nie pamiętać, czy wyczerpało już limit korzystania z ulgi na Internet. Warto sprawdzić tą informacje, aby przywilej odliczenia nie przepadł.

Informacja ta dostępna jest w załączniku PIT/O. Należy przejrzeć dokumenty w dwóch lat wstecz.

Jeśli nie posiadamy papierowej deklaracji konieczne jest zgłoszenie się do Urzędu z prośbą o wystawienie kopi poświadczonej z oryginałem.

Jeśli deklaracja była składana online weryfikacja tej informacji nie jest trudna.

Można także zgłosić się do placówki Urzędu Skarbowego z dowodem osobistym.

Zdjęcie Ta ulga przysługuje tylko 2 razy! To nawet 1500 złotych za rok! Jak sprawdzić, czy limit nie został wyczerpany? #1

Ile wynosi ulga na Internet?

Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł.

Limit ten dotyczy podatnika (osoby), tak więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do max limitu (nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich).

W związku z powyższym małżeństwo może odliczyć 1520 złotych.

Jak skorzystać z ulgi na Internet?

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Konieczne jest też udokumentowanie wydatków poniesionych na Internet. Rachunki muszą zawierać dane odbiorcy (kupującego), dane sprzedawcy usług, rodzaj usługi i kwotę do zapłaty.

Jakie usługi można odliczyć?

Od podatku można także odliczyć Internet, z którego korzystamy w telefonie. Konieczne jest jednak udokumentowanie poniesionych na ten cel kosztów. 

Podobnie jest w przypadku posiadania pakietu usług, na przykład telewizji i Internetu. W tym przypadku wpisujemy jedynie dokładną kwotę kosztów przeznaczonych na Internet. Takie informacje znajdziemy na umowie zawartej z dostawcą usług. 

Kluczowe Punkty
  • KAS udostępni zeznania podatkowe 15 lutego 2024 roku, na których będzie można nanieść ulgi podatkowe, w tym ulgę na Internet.
  • Ulga na Internet przysługuje dwukrotnie – w dwóch latach następujących po sobie i nie można robić przerw w jej odliczaniu.
  • Informacja o wykorzystaniu ulgi na Internet dostępna jest w załączniku PIT/O. Można ją także uzyskać, zgłaszając się do Urzędu Skarbowego z dowodem osobistym.
  • Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Dla małżeństwa kwota ta wynosi 1520 zł.
  • Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O.
  • Można odliczyć również Internet, z którego korzystamy w telefonie oraz część kosztów pakietu usług (np. telewizji i Internetu), które przeznaczono na Internet.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną