Ważne zmiany dla przedsiębiorców! Nowe stawki wpłat na PFRON!

Prawo
10.02.2024 18:34
Ważne zmiany dla przedsiębiorców! Nowe stawki wpłat na PFRON!

W ostatnim kwartale 2023 roku zaobserwowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia, co ma bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nowe przepisy dotyczące tych wpłat mają wejść w życie z dniem 1 marca 2024 roku.

Dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku. Wyniosło ono 7540,36 zł, co oznacza wzrost o 345,41 zł w porównaniu do III kwartału tego samego roku.

Zasady ustalania wpłat na PFRON

Wysokość miesięcznych wpłat na PFRON jest ściśle związana z kwotą przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawcy są zobowiązani do wpłacania kwoty, która stanowi 40,65% średniego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, pomnożonej przez różnicę między liczbą pracowników niezbędną do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a faktyczną liczbą zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Zmiany w wysokości wpłat na PFRON

W okresie od 1 marca do 31 maja 2024 roku kwota wpłat na PFRON, wynikająca z przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2023 roku, wynosi 3065,16 zł. Jest to kwota wyższa o 140,41 zł od tej obowiązującej w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Obowiązki pracodawców wobec PFRON

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników są zobowiązani do dokonywania wpłat na PFRON, jeżeli nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Liczba pracowników określana jest na podstawie etatów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla wyżej wymienionych regulacji jest art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 44), a także komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r.

Kluczowe Punkty
  • Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku wpływa na wysokość wpłat na PFRON.
  • Nowe przepisy dotyczące wpłat na PFRON mają wejść w życie 1 marca 2024 roku.
  • Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7540,36 zł, co oznacza wzrost o 345,41 zł.
  • Pracodawcy są zobowiązani do wpłacania na PFRON kwoty wynoszącej 40,65% średniego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
  • Od 1 marca do 31 maja 2024 roku kwota wpłat na PFRON wynosi 3065,16 zł, co jest wyższą kwotą o 140,41 zł od poprzedniego okresu rozliczeniowego.
  • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników są zobowiązani do dokonywania wpłat na PFRON, jeżeli nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną