Złe wiadomości dla lokatorów. Spółdzielnie i wspólnoty rozsyłają pisma do mieszkańców!

Martyna P.
Newsy
05.02.2024 10:25
Złe wiadomości dla lokatorów. Spółdzielnie i wspólnoty rozsyłają pisma do mieszkańców!

Już wiosną mieszkańcy wspólnot i spółdzielni będą musieli mierzyć się z podwyżkami czynszów. Obecnie do lokatorów wysyłane są pisma z informacją o nadchodzących, nieuniknionych zmianach.

Nadchodzą spore podwyżki czynszów 

Już wiosną 2024 roku czynsze mieszkańców wielu spółdzielni i wspólnot wystrzelą do góry. Kumulacja podwyżek nastąpi pod koniec roku. Lokatorzy są zaniepokojeni, gdyż w ostatnich latach ich czynsze wzrosły już o ponad 100%.

Podwyżki opłat związane są ze wzrostem płacy minimalnej, rosnącymi kosztami remontów oraz końcem tarczy antyinflacyjnej.

W 2024 roku przewidziano dwie podwyżki płacy minimalnej. W związku z tym spółdzielnie będą musiały zapłacić więcej za usługi takie jak ochrona, czy sprzątanie.

Przypomnijmy, że rząd zdecydował o przedłużeniu zamrożonych cen prądu do połowy 2024 rok (ceny prądu w 2023 roku nie mogą przekroczyć cen z 2022 roku). Ponadto zdecydowano o utrzymaniu maksymalnej ceny gazu.

Niestety są to tylko częściowe i tymczasowe rozwiązania.

Spółdzielnia musi uprzedzić lokatorów wcześniej 

Dodajmy, że spółdzielnie zobowiązane są do poinformowania o zmianach wysokości opłat co najmniej na 3 miesiące wcześniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Dodatkowo konieczne jest uzasadnienie na piśmie.

Zdjęcie Złe wiadomości dla lokatorów. Spółdzielnie i wspólnoty rozsyłają pisma do mieszkańców ! #1

Jakie elementy wchodzą w skład czynsz?

Opłata eksploatacyjna

Pokrywa bieżące koszty utrzymania nieruchomości, takie jak konserwacja i naprawy części wspólnych, oświetlenie klatek schodowych, utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie części wspólnych, wynagrodzenie dla zarządcy nieruchomości oraz fundusz remontowy.

Zaliczka na ogrzewanie

Jeśli budynek jest ogrzewany z centralnej kotłowni spółdzielczej lub jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wysokość zaliczki jest uzależniona od powierzchni mieszkania i może być rozliczana na podstawie faktycznego zużycia po zakończeniu sezonu grzewczego.

Zaliczka na ciepłą i zimną wodę oraz ścieki

Opłata za zużycie wody (ciepłej i zimnej) oraz odprowadzenie i oczyszczanie ścieków. Tak jak w przypadku ogrzewania, często opłata jest zaliczkowa i podlega rozliczeniu na podstawie faktycznego zużycia.

Wywóz nieczystości

Opłata za odbiór śmieci. Wysokość opłaty może zależeć od liczby osób zameldowanych w mieszkaniu lub ilości wyprodukowanych odpadów.

Opłata za korzystanie z windy

W budynkach wielopiętrowych, gdzie są windy, często pobierana jest dodatkowa opłata za ich eksploatację i konserwację.

Fundusz remontowy

Opłata na pokrycie kosztów przyszłych remontów budynków spółdzielni, takich jak remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej czy hydraulicznej.

Opłaty administracyjne

 Opłaty za zarządzanie nieruchomościami, które mogą obejmować wynagrodzenia dla pracowników spółdzielni, koszty biurowe itp.

Warto pamiętać, że szczegółowy wykaz i wysokość opłat mogą być różne w zależności od spółdzielni. Aby uzyskać dokładne informacje, najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z zarządem swojej spółdzielni mieszkaniowej lub zapoznać się z jej regulaminem.

 

Kluczowe Punkty
  • Podwyżki czynszów dla mieszkańców spółdzielni i wspólnot mogą nastąpić już wiosną 2024 roku.
  • Zwiększenie opłat związane jest ze wzrostem płacy minimalnej i rosnącymi kosztami remontów oraz końcem tarczy antyinflacyjnej.
  • Podwyżki płacy minimalnej w 2024 roku wpłyną na koszty usług takich jak ochrona i sprzątanie.
  • Spółdzielnie są zobowiązane do poinformowania lokatorów o zmianach wysokości opłat co najmniej na 3 miesiące wcześniej i uzasadnienie na piśmie.
  • Czynsz składa się z różnych elementów, takich jak opłata eksploatacyjna, zaliczka na ogrzewanie, zaliczka na ciepłą i zimną wodę oraz ścieki, wywóz nieczystości, opłata za korzystanie z windy, fundusz remontowy, opłaty administracyjne.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną