Ponad 3 tysiące złotych miesięcznie na dziecko! Aż 4 rodzaje dofinansowań dla rodziców w 2024!

Martyna P.
Dofinansowania
02.02.2024 9:37
Ponad 3 tysiące złotych miesięcznie na dziecko! Aż 4 rodzaje dofinansowań dla rodziców w 2024!

Donald Tusk zapowiedział, że nowe świadczenie zwane potocznie „Babciowym” wejdzie w życie w trzecim kwartale 2024 roku. Sumując jego kwotę z kwotami innych świadczeń na drugie lub kolejne dziecko rodzic będzie mógł otrzymywać ponad 3 tysiące złotych miesięcznie przez rok.

 

Nawet 3300 złotych miesięcznie na dziecko przez rok

Jeśli obietnice zostaną dotrzymane, to w trzecim kwartale 2024 roku rodzic będzie mógł otrzymać na drugie lub kolejne dziecko:

 • 800 plus,
 • 1500 złotych - Babciowe,
 • 1000 złotych przez rok lub 500 złotych przez dwa lata – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO),

 

Sumując powyższe świadczenia rodzic będzie otrzymać na dziecko:

 • 3300 złotych miesięcznie – przez rok lub
 • 2800 złotych miesięcznie - przez dwa lata.

Na pierwsze dziecko będzie można otrzymać maksymalnie 2700 złotych miesięcznie. 

Do dyspozycji rodziców jest również „Żłobkowe". Jego wysokość to 400 złotych. Wypłacane jest ono pod warunkiem niepobierania środków z rodzinnego kapitału Opiekuńczego (RKO).

 

Rodzice mogą skorzystać z tych świadczeń 

„Babciowe”

Program „Aktywny rodzic” jest inicjatywą Koalicji Obywatelskiej.

Pieniądze z tego programu kierowane będą do mam, które skończyły urlop macierzyński i chcą wrócić do pracy.

Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc do 3 roku życia dziecka.

Rodzic będzie decydować, czy chce przeznaczyć pieniądze na żłobek, opiekunkę, czy przekazać je babci opiekującej się wnukiem.

Świadczenie będzie wynosić 1500 złotych miesięcznie.

 

Zdjęcie Ponad 3 tysiące złotych miesięcznie na dziecko! Taki zastrzyk gotówki otrzymają rodzice w 2024! #1

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Program RKO funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2022 roku.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest świadczeniem kierowanym do rodziców dzieci w wieku od 12. do 36. miesiąca życia.

Pieniądze przysługują na drugie i każde kolejne dziecko.

Wysokość świadczenia to 1000 złotych miesięcznie.

Ważną informacją jest to, że rodzice mogą sami zdecydować, czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy  po 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy.

Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko

Więcej o RKO przeczytasz TUTAJ.

 

800 plus

Program Rodzina 500+ (obecnie 800+) jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin.

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

WAŻNE: Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego (800 plus- dawniej 500 plus) konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie na NOWY OKRES ROZICZENIOWY, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku i potrwa do 31 maja 2025 roku.

Nabór rozpoczął się 1 lutego 2024 roku. Wniosek na nowy okres rozliczeniowy należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 800 plus można złożyć elektronicznie przez:

 • Aplikację mobilną mZUS
 • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
 • Portal Emp@tia
 • Bankowość elektroniczną

 

Więcej przeczytasz TUTAJ

400 plus - "żłobkowe" 

Rodzice mogą obiegać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłóbku, klubie dziecięcym. Środki można otrzymać także na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna dziennego.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest to, że placówka musi być wpisana do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Świadczenie głównie kierowane jest to rodziców dzieci do 3 roku życia.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 • Rodzice mogą ubiegać się o dopłatę na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie.

 • Dofinansowanie można także otrzymać na pierwsze dziecko – jeśli na kolejne pobiera się środki z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO).

 • O dopłatę można starać się również na drugie i kolejne w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

WAŻNE: Nie obowiązuje kryterium dochodowe!

Istotną informacją jest to, że pieniądze nie są przekazywane to „ręki”. Środki są przelewane na konto placówki lub opiekuna dziennego.

Kluczowe Punkty
 • Donald Tusk zapowiedział, że nowe świadczenie „Babciowe” wejdzie w życie w trzecim kwartale 2024 roku.
 • Sumując kwoty świadczeń na drugie lub kolejne dziecko, rodzic będzie mógł otrzymywać ponad 3 tysiące złotych miesięcznie przez rok.
 • Rodzice będą mogli skorzystać z różnych świadczeń, takich jak „Babciowe”, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), 800 plus, czy „Żłobkowe”.
 • Program „Babciowe” jest skierowany do mam chcących wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim.
 • Na pierwsze dziecko będzie można otrzymać maksymalnie 2700 złotych miesięcznie.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną