12 tysięcy złotych na dziecko w 2024! Rodzice muszą pamiętać o ważnym terminie

Martyna P.
Dofinansowania
31.01.2024 8:40
12 tysięcy złotych na dziecko w 2024! Rodzice muszą pamiętać o ważnym terminie

W 2024 roku rodzice nadal mogą korzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Czy nowy rok przyniósł jakieś zmiany w programie? Czy obowiązuje kryterium dochodowe?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w 2024 roku

Przypomnijmy, że program RKO funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2022 roku.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest świadczeniem kierowanym do rodziców dzieci w wieku od 12. do 36. miesiąca życia.

Pieniądze przysługują na drugie i każde kolejne dziecko.

W 2024 roku bez kryterium dochodowego

W 2024 roku świadczenie nadal przysługuje bez względu na dochód rodziny.

12 tys. złotych na opiekę nad dzieckiem

Wysokość świadczenia to 1000 złotych miesięcznie.

Ważną informacją jest to, że rodzice mogą sami zdecydować, czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy  po 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy.

Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko

Zdjęcie 12 tysięcy złotych na dziecko w 2024! Rodzice muszą pamiętać o ważny terminie #1

Pamiętaj o kluczowy terminie

Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy w maksymalnej kwocie, tj. 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć  wniosek w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.

Otrzymasz pieniądze bez względu na stan cywilny

O pieniądze mogą ubiegać się rodzice bez względu na stan cywilny. Pieniądze otrzymają rodzice w nieformalnych związkach oraz osoby samotnie wychowujące.

Świadczenie dla pracujących oraz niepracujących

Świadczenie przysługuje niezależnie od aktywności zawodowej rodziców (tj. przysługuje zarówno rodzicom pracującym jak i niepracującym).

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dla kogo pieniądze z RKO?

Świadczenie kierowane jest do:

 • Rodziców,

 • Osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy  można składać  wyłącznie w formie elektronicznej:

 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

 • platformy Usług Elektronicznych ZUS,

 • platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).

Więcej o RKO przeczytasz TUTAJ

Kluczowe Punkty
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) jest programem dostępnym od 1 stycznia 2022 roku.
 • RKO jest świadczeniem dla rodziców dzieci w wieku 12-36 miesięcy, przysługującym na drugie i każde kolejne dziecko.
 • W 2024 roku, RKO przysługuje bez względu na dochód rodziny.
 • Wysokość świadczenia to 1000 złotych miesięcznie, rodzice mogą wybrać, czy chcą otrzymywać 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy po 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy. Łączna kwota nie może przekroczyć 12 000 zł na dziecko.
 • Aby otrzymać pełną kwotę, wniosek musi zostać złożony od 1. dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesięcy, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy.
 • Pieniądze otrzymują rodzice bez względu na stan cywilny i aktywność zawodową, a świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Świadczenie jest kierowane do rodziców oraz do osób, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
 • Wniosek o RKO można składać wyłącznie w formie elektronicznej.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną