Zasiłek pogrzebowy idzie w górę! Oto nowa, wyższa kwota!

Justyna
Dofinansowania
29.01.2024 18:32
Zasiłek pogrzebowy idzie w górę! Oto nowa, wyższa kwota!

W obliczu stale rosnących kosztów życia, polski rząd zapowiada kluczową zmianę w polityce społecznej, która bezpośrednio dotyka każdego z nas w najtrudniejszych momentach. Po latach oczekiwań, zasiłek pogrzebowy ulegnie znaczącej podwyżce. Jak wpłynie to na społeczeństwo i dlaczego jest to tak ważny krok?

Nowe oblicze zasiłku pogrzebowego

W ramach nowych przepisów, nad którymi pracuje polski rząd, zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Ta zmiana, ogłoszona przez Sebastiana Gajewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest odpowiedzią na stale rosnące koszty organizacji pogrzebów. Projekt ustawy, który został już skierowany do Centrum Legislacyjnego Rządu, ma na celu przede wszystkim wsparcie rodzin w pokryciu kosztów związanych z ostatnim pożegnaniem bliskich.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podkreśliła, że na realizację tej zmiany środki zostały już zabezpieczone w budżecie państwa. Jest to wyraźny sygnał, że rząd traktuje tę kwestię priorytetowo i jest gotowy na wsparcie obywateli w tak delikatnej kwestii, jaką jest pożegnanie bliskich.

Adaptacja do rzeczywistości

Rząd zapowiedział również, że świadczenie będzie w razie potrzeby waloryzowane, co jest kluczowe w kontekście bieżących zmian w gospodarce. Ta elastyczność ma na celu dostosowanie wartości zasiłku do inflacji oraz innych czynników ekonomicznych.

Warto podkreślić, że przez ostatnie 12 lat wysokość zasiłku pogrzebowego nie doświadczyła żadnych zmian, mimo widocznej inflacji i rosnących kosztów związanych z organizacją pogrzebów. Ponadto przedsiębiorcy z branży pogrzebowej alarmują, że coraz więcej osób boryka się z problemami finansowymi przy organizacji pochówku bliskich. Podniesienie kwoty zasiłku jest więc odpowiedzią na realne potrzeby społeczne.

Kto może ubiegać się o zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie finansowe, które jest wypłacane w celu pokrycia części kosztów związanych z organizacją pogrzebu takich jak zakup trumny, opłata za miejsce na cmentarzu, usługi zakładu pogrzebowego itp. W Polsce, zasiłek ten jest udzielany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zależności od statusu ubezpieczeniowego zmarłej osoby lub osoby ubiegającej się o świadczenie.

Warto pamiętać, że zasiłek pogrzebowy nie jest świadczeniem wyłącznie dla rodziny zmarłego. O wsparcie mogą ubiegać się również inni, którzy ponieśli koszty pochówku, w tym sąsiedzi, pracodawcy, domy pomocy społecznej czy jednostki samorządowe. Muszą jednak udokumentować poniesione koszty.

 

Kluczowe Punkty
  • Polski rząd planuje znaczne podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł.
  • Zmiana ma na celu wsparcie rodzin w pokryciu rosnących kosztów organizacji pogrzebów.
  • Środki na realizację tej zmiany zostały już zabezpieczone w budżecie państwa.
  • Świadczenie będzie waloryzowane w razie potrzeby, dostosowując jego wartość do inflacji i innych czynników ekonomicznych.
  • Przez ostatnie 12 lat wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmieniła się, mimo inflacji i rosnących kosztów organizacji pogrzebów.
  • Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany, aby pokryć część kosztów związanych z organizacją pogrzebu.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną