Choruje na to co czwarty z nas! Niestety niedługo będzie jeszcze gorzej!

Martyna P.
Zdrowie
29.01.2024 12:37
Choruje na to co czwarty z nas! Niestety niedługo będzie jeszcze gorzej!

W obliczu rosnącej epidemii zaburzeń psychicznych w Polsce, istotne jest zrozumienie skali problemu i jego podstawowych przyczyn. Dane statystyczne wskazują na alarmujący trend wzrostu liczby osób dotkniętych problemami psychicznymi, co stawia przed nami pytanie o przyczyny i skuteczne metody radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Coraz więcej zmaga się z problemami psychicznymi 

Zgodnie z raportami, Polska stoi w obliczu znaczącego wzrostu liczby osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Szacunki mówią, że problem dotyczy coraz większej części społeczeństwa, z tendencją wzrostową w ostatnich latach. Jest to zjawisko, które nie tylko dotyka indywidualnych osób, ale także ma szeroki wpływ na społeczeństwo, ekonomię, a także system opieki zdrowotnej.

Dane zebrane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz ePsycholodzy.pl i UCE Research w 2023 roku rzucają światło na alarmującą sytuację – co czwarty Polak potrzebuje wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego. Prawie połowa respondentów (48,93%) wskazuje na pogorszenie stanu swojego zdrowia psychicznego, co podkreśla potrzebę natychmiastowej reakcji na ten rosnący problem.

Przyczyny wzrostu zaburzeń psychicznych

Analiza przyczyn tego zjawiska wskazuje na szereg czynników. Do głównych należą:

 • Presja społeczna i zawodowa: Współczesny styl życia, charakteryzujący się wysokim tempem i ciągłym pośpiechem, przyczynia się do wzrostu stresu.
 • Problemy ekonomiczne: Niższe dochody, bezrobocie czy niestabilność finansowa są istotnymi czynnikami wpływającymi na zdrowie psychiczne.
 • Izolacja społeczna i samotność: W dobie cyfryzacji i pandemii COVID-19 wzrosła izolacja społeczna, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne.
 • Brak dostępu do profesjonalnej pomocy: Ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki zdrowia psychicznego jest także istotnym czynnikiem.

Najczęściej występujące zaburzenia psychiczne

W Polsce najczęściej diagnozowane są następujące zaburzenia psychiczne:

 1. Depresja: Jest to jedno z najczęściej występujących zaburzeń, charakteryzujące się obniżonym nastrojem, brakiem motywacji i ogólnym poczuciem bezradności.
 2. Zaburzenia lękowe: To grupa zaburzeń, w tym zespół stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie społeczne, które wpływają na codzienne funkcjonowanie.
 3. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe: Charakteryzują się zmianami nastroju od depresji do manii.
 4. Zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, gdzie występują trudności z rozróżnianiem rzeczywistości.

Zdjęcie Choruje na to co czwarty z nas! Niestety niedługo będzie jeszcze gorzej! #1

Strategie radzenia sobie z epidemią zaburzeń psychicznych

Wzmocnienie Systemu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Pierwszym krokiem w walce z epidemią zaburzeń psychicznych jest wzmocnienie systemu ochrony zdrowia psychicznego. To obejmuje zwiększenie dostępu do terapii, leczenia farmakologicznego, wsparcia psychospołecznego oraz edukacji zdrowotnej.

Edukacja i Świadomość Społeczna

Podnoszenie świadomości na temat zaburzeń psychicznych jest kluczowe. Kampanie edukacyjne, warsztaty i programy informacyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz zwiększenia wiedzy na temat dostępnych form pomocy.

Wsparcie Społeczne i Zmniejszenie Presji

Ważne jest również budowanie silnych sieci wsparcia społecznego, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym. Redukcja presji społecznej i zawodowej, poprzez zmiany w kulturze pracy i społeczeństwa, może mieć znaczący wpływ na zdrowie psychiczne.

Inwestycje w Badania

Inwestycje w badania nad zaburzeniami psychicznymi są niezbędne, aby lepiej zrozumieć przyczyny tych zaburzeń oraz opracować skuteczniejsze metody leczenia i wsparcia.

Jak radzić sobie z problemami psychicznymi?

Poszukiwanie Profesjonalnej Pomocy

Skorzystanie z pomocy psychologa, psychiatry lub terapeuty to pierwszy krok w procesie radzenia sobie z problemami psychicznymi. Profesjonalna opieka może obejmować terapię indywidualną, grupową, wsparcie farmakologiczne oraz inne metody leczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dbanie o Dobrostan Fizyczny

Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu są kluczowe dla utrzymania dobrego stanu zdrowia psychicznego. Ćwiczenia fizyczne, takie jak joga, bieganie czy pływanie, mogą pomóc w redukcji stresu i poprawie samopoczucia.

Techniki Redukcji Stresu

Techniki redukcji stresu, takie jak medytacja czy techniki relaksacyjne, mogą przynieść ulgę w przypadku lęku i stresu. Regularne praktykowanie tych technik pomaga w utrzymaniu równowagi emocjonalnej.

Epidemia zaburzeń psychicznych w Polsce jest poważnym wyzwaniem, które wymaga kompleksowego podejścia. Kluczowe jest łączenie wysiłków w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, wsparcia społecznego i badań. Tylko poprzez współpracę na różnych płaszczyznach społeczeństwa możemy skutecznie zmierzyć się z tym rosnącym problemem.

Kluczowe Punkty
 • Rosnąca epidemia zaburzeń psychicznych w Polsce wymaga zrozumienia skali problemu i jego przyczyn.
 • Statystyki pokazują alarmujący wzrost liczby osób dotkniętych problemami psychicznymi, z co czwartym Polakiem potrzebującym wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego.
 • Przyczyny wzrostu zaburzeń psychicznych obejmują presję społeczną i zawodową, problemy ekonomiczne, izolację społeczną i samotność, oraz brak dostępu do profesjonalnej pomocy.
 • Najczęściej występujące zaburzenia psychiczne to depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i zaburzenia psychotyczne.
 • Strategie radzenia sobie z epidemią zaburzeń psychicznych obejmują wzmocnienie Systemu Ochrony Zdrowia Psychicznego, edukację i świadomość społeczną, wsparcie społeczne i zmniejszenie presji oraz inwestycje w badania.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną