Podwyżka "Becikowego"! Rodzice z tego miasta otrzymają świadczenie w wysokości 1500 złotych

Martyna P.
Dofinansowania
25.01.2024 10:04
Podwyżka "Becikowego"! Rodzice z tego miasta otrzymają świadczenie w wysokości 1500 złotych

Z tytułu narodzin dziecka przysługuje jednorazowe świadczenie. W 2024 roku niektórym rodzicom będzie należeć się becikowe w wyższej kwocie.

Ci rodzice otrzymają 1,5 tys. złotych becikowego

Becikowe to jednorazowe świadczenie, które przyznawane jest rodzicom z tytułu urodzenia dziecka. Jego wysokość to 1 tysiąc złotych. W 2024 roku część rodziców otrzyma świadczenie w wyższej kwocie.

Samorządowe becikowe dla rodziców z Łomży będzie wynosić 1,5 tys. złotych. Radni Łomży przyjęli uchwałę, która podnosi wysokość świadczenia.

Wnioski o samorządowe becikowe należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Polna 16 (tel. 86 2166319), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, nie później niż przed upływem 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Od 2024 roku samorządowe gminne jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka będzie wypłacane w wysokości 1500 zł. Taką uchwałę na wniosek prezydenta Mariusza Chrzanowskiego przyjęła Rada Miejska” - czytamy na stonie www.lomza.pl

Becikowe w wysokości 4 tysięcy złotych

Becikowe w wysokości 4 tysięcy złotych otrzymają rodzice którym urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczaną chorobą zagrażającą życiu (powstałą w okresie prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu).

Zdjęcie Podwyżka "Becikowego"! Rodzice z tego miasta otrzymają świadczenie w wysokości 1500 złotych #1

Komu należy się becikowe?

Becikowe może uzyskać:

 • rodzic nowo narodzonego dziecka,

 • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

 

Jakie warunki należy spełnić?

Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, aby otrzymać becikowe. Oto one:

 • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną. Konieczne będzie zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wydane przez położną;

 • Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto;

 • Samotne matki otrzymają świadczenie, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

 

Od ostatniego punktu są jednak wyjątki - drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica, sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

Kiedy, gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek można złożyć także online za pośrednictwem portalu Emp@tia. Do logowania można wykorzystać profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Wnioski rozpatrywane są do miesiąca.

Pieniądze otrzymuje się przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

WAŻNE: Jeżeli urząd odmówi wypłaty becikowego, można odwołać się od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Jest na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

 ięcej o becikowym przeczytasz na rządowej stronie - TUTAJ

Kluczowe Punkty
 • Becikowe to jednorazowe świadczenie dla rodziców nowo narodzonego dziecka, które aktualnie wynosi 1 tysiąc złotych.
 • W 2024 roku, niektóre rodziny, w tym te z Łomży, otrzymają becikowe w wyższej kwocie - 1,5 tys. złote.
 • Rodzice, którym urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczaną chorobą zagrażającą życiu, otrzymają becikowe w wysokości 4 tysięcy złotych.
 • Becikowe przysługuje rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka.
 • Do otrzymania becikowego wymagane są spełnienie pewnych warunków, m.in. opieka medyczna nad matką od co najmniej 10 tygodnia ciąży, dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 1 922 zł netto miesięcznie.
 • Wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub miasta, a także online
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną