Rewolucja w Ochronie Zwierząt! PiESEL - Nowy System Rejestrowania Psów i Kotów

Martyna
Newsy
22.01.2024 18:14
Rewolucja w Ochronie Zwierząt! PiESEL - Nowy System Rejestrowania Psów i Kotów

Już wkrótce nastąpi rewolucja w zakresie oznakowania zwierząt. Wszystko to dzięki projektowi systemu rejestracji wzorowanego na PESEL. Jak się jednak okazuje, to tylko wierzchołek góry lodowej zmian, jakie może przynieść ze sobą nowa ustawa o rejestrze zwierząt. Przedstawiamy szczegóły.

Rejestr psów i kotów

W Polsce trwają intensywne prace nad innowacyjnym projektem, którego celem jest powszechne czipowanie psów i kotów. Grupa zaangażowanych aktywistów oraz prawników dąży do stworzenia kompleksowego systemu, który nie tylko ułatwi odnalezienie zaginionych zwierząt, lecz także skutecznie będzie przeciwdziałać nielegalnemu rozmnażaniu i sprzedaży. Obecnie decyzja o zaczipowaniu zwierzaka zależy od jego opiekuna, jednak proponowane zmiany mogą rewolucyjnie zmienić tę dynamikę.

Nowa ustawa przewiduje, że właściciele zwierząt podróżujących między państwami Unii Europejskiej zostaną objęci obowiązkiem ich oznakowania. Wprowadzenie rejestru oznakowanych zwierząt ma znacząco przyspieszyć proces odnajdywania ich w sytuacjach awaryjnych. Oznakowane zwierzęta stworzą tym samym swoisty ślad, ułatwiający szybką reakcję w razie potrzeby.

Korzyści nowego systemu

Nowy system oznakowania zwierząt stanowi również skuteczne narzędzie w walce z pseudohodowlą. Możliwość szybkiego i precyzyjnego śledzenia historii zwierząt, zwłaszcza w kontekście ich pochodzenia, pozwala na skuteczniejsze identyfikowanie nielegalnych hodowców. To istotny krok w kierunku zahamowania nieetycznych praktyk hodowlanych, co przekłada się na poprawę dobrostanu zwierząt.

Dodatkowo, wprowadzenie systemu oznakowania zwierząt to entuzjastyczny krok w kierunku wsparcia finansowego dla gmin, które aktywnie angażują się w rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt. Nowy system pozwoli na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie danymi dotyczącymi zwierząt, co w rezultacie może prowadzić do optymalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zwierzętom potrzebującym. 

Standard w Unii Europejskiej

Mimo że obowiązek czipowania zwierząt może budzić różne opinie w Polsce, to warto zauważyć, że jest to standard praktykowany od wielu lat w krajach Unii Europejskiej m.in. w:

  • Wielkiej Brytanii
  • Niemczech
  • Włoszech

Wprowadzenie rejestru zwierząt opartego na systemie PiESEL w Polsce nie jest jedynie krajową inicjatywą. Stanowi ono odpowiedź na wytyczne Unii Europejskiej, a dokładniej rezolucji z dnia 12 lutego 2020 r. Ten europejski dokument skupia się na ochronie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz prawach konsumentów, zwłaszcza w kontekście nielegalnego handlu zwierzętami domowymi.

Wdrażanie nowego systemu oznakowania staje się zatem integralną częścią większego planu europejskiego, mającego na celu skuteczną walkę z problemem bezdomności zwierząt. Polska, włączając się w to działanie, demonstruje nie tylko lokalne zaangażowanie, ale również gotowość do współpracy na szczeblu europejskim w dążeniu do poprawy warunków życia zwierząt. To wspólna walka o dobro zwierząt na europejskim poziomie.

Kluczowe Punkty
  • W Polsce trwają prace nad systemem powszechnego czipowania psów i kotów, który ma ułatwić odnalezienie zaginionych zwierząt i przeciwdziałać nielegalnej sprzedaży.
  • Nowa ustawa przewiduje obowiązek oznakowania zwierząt podróżujących między państwami Unii Europejskiej oraz wprowadzenie rejestru oznakowanych zwierząt.
  • Nowy system oznakowania ma stanowić skuteczne narzędzie w walce z pseudohodowlą i umożliwić skuteczniejsze identyfikowanie nielegalnych hodowców.
  • Wprowadzenie systemu oznakowania zwierząt to wsparcie finansowe dla gmin angażujących się w rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt.
  • System PiESEL wprowadzany w Polsce jest odpowiedzią na wytyczne Unii Europejskiej i stanowi część większego europejskiego planu walki z problemem bezdomności zwierząt.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną