6 godzin na stawienie się do wojska albo 3 lata odsiadki! Od 13 stycznia nowy wzór karty powołania

Agnieszka
Newsy
16.01.2024 13:22
6 godzin na stawienie się do wojska albo 3 lata odsiadki! Od 13 stycznia nowy wzór karty powołania

Nowy wzór karty powołania do wojska wzbudził spore kontrowersje. Nic w tym dziwnego. Osoba powołana w razie mobilizacji powszechnej ma jedynie 6 godzin na dotarcie do jednostki wojskowej, a w razie niestawiennictwa grozi jej minimum 3 lata więzienia. Są jednak, jak zawsze, pewne wyjątki. Poznaj szczegóły.

Mobilizacja powszechna to nie powołanie na kwalifikację wojskową

Przepisy, o których mowa dotyczą mobilizacji powszechnej, stanie niebezpieczeństwa wybuchu konfliktu lub stanie wojny. 

Kwestia stawienia się w jednostce wojskowej w ciągu 6 godzin dotyczy właśnie powyższych sytuacji, a nie wezwania na przeszkolenie wojskowe czy kwalifikację wojskową.

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej trwa już bowiem od 12 stycznia, czas jej trwania ustalono na okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

To na tym etapie przyznaje się potencjalnym kandydatom na żołnierzy kategorię A, B, C, D, itd.

Powszechna mobilizacja - 6 godzin na stawienie się w jednostce

Od 13 stycznia obowiązuje nowy wzór karty powołania do wojska w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Osoba, powołana do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, teoretycznie ma 6 godzin na stawienie się w określonej w wezwaniu jednostce wojskowej.

Co, jeśli nie ma takiej możliwości? Okazuje się, że w takim przypadku wystarczy powiadomić dowódcę danej jednostki, że nie ma się fizycznej możliwości dotarcia do jednostki w ciągu 6 godzin. 

Po wyjaśnieniu przyczyny swojej nieobecności, konieczność pojawienia się w jednostce wciąż obowiązuje. Trzeba do niej dotrzeć w najbliższym możliwym terminie.

W przypadku powszechnej mobilizacji za niestawiennictwo się w jednostce wojskowej po powołaniu grozić może aż 3 lata więzienia. 

Praca nie może być przyczyną braku stawienia się w jednostce

Osoba powołana do jednostki może nie dotrzeć z powodu choroby, odległości i innych zdarzeń losowych. Nie zalicza się jednak do nich praca. 

Pracodawca ma obowiązek wystawić powołanemu urlop bezpłatny na cały okres pobytu w jednostce. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy powołana osoba wykonuje zawód niezbędny do funkcjonowania państwa. Wtedy nie podlega ona mobilizacji.

Mowa o takich zawodach jak:

 • Policja,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Celno–Skarbowa,
 • Straż Marszałkowska,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 • Duchowni,
 • Posłowie, 
 • Senatorowie, 
 • Radni,
 • i inni. 
Kluczowe Punkty
 • Nowy wzór karty powołania do wojska generuje kontrowersje. W przypadku mobilizacji powszechnej osoba powołana ma jedynie 6 godzin na dotarcie do jednostki wojskowej.
 • Mobilizacja powszechna dotyczy sytuacji niebezpieczeństwa wybuchu konfliktu lub stanu wojny, nie wezwania na przeszkolenie wojskowe czy kwalifikację wojskową.
 • Osoba powołana do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, ma 6 godzin na stawienie się w jednostce wojskowej. W przypadku niemożności, powinna ona powiadomić dowództwo o swojej sytuacji.
 • Niestawiennictwo w jednostce wojskowej po powołaniu w ramach mobilizacji powszechnej, może skutkować trzyletnim wyrokiem więzienia.
 • Osoba powołana do jednostki nie może odmówić stawienia się z powodu pracy. Pracodawca ma obowiązek wystawić powołanemu urlop bezpłatny na cały okres pobytu w jednostce.
 • Niektóre zawody są zwolnione z obowiązku stawienia się w jednostce w razie mobilizacji powszechnej. Dotyczy to m.in. Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Duchownych, Posłów, Senatorów, Radnych.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną