Na te urządzenia nie dostaniesz już dotacji! Zmiany w programie "Czyste Powietrze"!

Martyna P.
Dofinansowania
10.01.2024 10:02
Na te urządzenia nie dostaniesz już dotacji! Zmiany w programie "Czyste Powietrze"!

Do programu „Czyste Powietrze” zostaną wprowadzone zmiany. O szczegółach poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaostrzenie przepisów programu „Czyste Powietrze”

Aktualizacja programu „Czyste Powietrze” dotyczy rodzajów pomp ciepła, kotłów na pellet drzewny oraz kotłów zagazowujących drewno, które będą objęte dotacją w ramach programu.

Dotacje będzie można otrzymać wyłącznie na urządzenia wpisane na uszczelnioną listę zielonych materiałów i urządzeń (ZUM).

Lista dostępna jest TUTAJ.

Zmiany te podyktowane są nieuczciwymi praktykami sprzedawców pomp. Oferują oni urządzenia w okazyjnej cenie. Są one jednak niskiej jakości, zużywają dużo prądu, a ich trwałość jest słaba. Już w okresie wakacyjnym NFOŚiGW ostrzegał konsumentów przed zakupem niejakościowych pomp ciepła.

Celem wprowadzanych zmian jest ochrona beneficjentów. Ponadto resort chce mieć pewność, że dotacje będą przyznawane tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku.

„W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu Czyste Powietrze pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną) wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku” - czytamy w oficjalnym komunikacie NFOŚiGW.

Zdjęcie Na te urządzenia nie dostaniesz już dotacji! Zmiany w programie "Czyste Powietrze"! #1

Dotacje tylko na takie pompy ciepła 

Po wdrożeniu nowych wytycznych parametry pomp ciepła będą musiały być potwierdzone:

  • raportem z badań w akredytowanym laboratorium z Unii Europejskiej lub
  • raportem z badań w akredytowanym laboratorium jednego z państwa EOG lub
  • certyfikatami HP Keymark lub
  • certyfikatami EHPA Q wraz z załącznikiem technicznym potwierdzającym przeprowadzenie badań.

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ .

Co z kotłami na pellet drzewny?

Kotły na pellet drzewny również będą musiały być wpisane na listę ZUM.

Resort nie planuje zmiany wymogów, które będą musiały spełniać kotły w stosunku do wymogów obowiązujących w obecnej wersji PPCP.

Procedura wpisu na listę ZUM nie ulegnie zmianie.

O programie „Czyste Powietrze”

Celem programu Czyste Powietrze jest ograniczenie zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog.

Założeniami programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

wymianę przestarzałych pieców grzewczych (kopciuchów) na nowe bardziej ekologiczne źródła ciepła;

poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze działa w Polsce od 2018 roku.

 Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW).

Oto jak prezentują się progi i dotacje:

Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wynosi 135 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tysięcy złotych.

Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wynosi 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz w gospodarstwie jednoosobowym próg wynosi 2651 złotych. Maksymalna dotacja w takim przypadku wynosi do 99 tys. złotych.

Przy najwyższym wymiarze wsparcia (pełna termomodernizacja) próg wynosi 1090 złotych w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Maksymalna dotacja w tym progu wynosi 135 tys. zł.

Jakie należy spełnić warunki?

Aby otrzymać dofinansowanie (na kompleksową termomodernizacje) należy przedstawić audyt energetyczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w tym budynku. Dodajmy, że na przeprowadzenie audytu można otrzymać dofinansowanie do 1,2 tys. zł.

Ponadto konieczne jest realizowanie w całości wariantu z wykonanego audytu energetycznego, który gwarantuje konkretny cel (np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%).

Kluczowe Punkty
  • Program „Czyste Powietrze” będzie mieć zmienione przepisy od 1 kwietnia 2024 roku.
  • Dotacje będą dostępne tylko na urządzenia wpisane na uszczelnioną listę zielonych materiałów i urządzeń (ZUM).
  • Celem zmian jest ochrona beneficjentów i gwarancja, że dotacje będą przyznawane tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości.
  • Wprowadzane będą dodatkowe wymogi dla pomp ciepła, które muszą spełniać określone parametry potwierdzone przez akredytowane laboratoria.
  • Zmiany dotyczą również kotłów na pellet drzewny, które muszą być wpisane na listę ZUM.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną