Dodatkowe 14 dni opieki dla babci lub dziadka nad chorym wnukiem! Trzeba spełnić ten warunek

Martyna P.
Prawo
08.01.2024 10:38
Dodatkowe 14 dni opieki dla babci lub dziadka nad chorym wnukiem! Trzeba spełnić ten warunek

Zazwyczaj opiekę nad chorym dzieckiem sprawują rodzice. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dziadkowie także mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jakie są zasady przyznawania dni wolnych?

14 dni opieki dla Babci i Dziadka 

Dziadkowie mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny (wnukiem) do ukończenia przez niego 14 roku życia. Babcia/Dziadek może pobierać zasiłek pod warunkiem, że wnuk pozostaje z nimi w okresie sprawowania opieki we wspólnymi gospodarstwie domowym. Dziadkom przysługuje 14 dni opieki w przypadku innego członka rodziny (w tym przypadku jest to opieka nad wnukiem). 14 dni opieki jest do podziału (może być to 7 dni opieki dla Babci i 7 dni opieki dla Dziadka).

WAŻNE: Nie ma konieczności wspólnego zamieszkania przed i po chorobie. Wystarczy, aby wspólne gospodarowanie odbywało się w okresie sprawowania opieki.

„Warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym wymagany przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat, w tym niepełnosprawnym dzieckiem do ukończenia 18 lat, lub innym chorym członkiem rodziny uważa się za spełniony także wówczas, gdy ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym tylko przez okres choroby” - czytamy w komunikacie ZUS.

Oczywiście zasiłek będzie przysługiwał Babci lub Dziadkowi tylko wtedy, gdy w gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu dziecku.

Zdjęcie Dodatkowe dni wolne na wnuki! Czy Dziadkowie mogą pobierać zasiłek opiekuńczy? #1

Jakie dokumenty złożyć?

Babcia/Dziadek muszą wypełnić formularz Z-15B – należy złożyć oświadczenie pozostawania we wspólnym gospodarstwie z chorym dzieckiem w czasie sprawowania nad nim opieki.

Czy pracodawca może nie przyjąć wniosku o opiekę nad wnukiem?

Pracodawca ma obowiązek przyjąć takie zwolnienie lekarskie. W razie wątpliwości może natomiast przeprowadzić kontrole.

Komu przysługuje i jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego?

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom pracującym na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz tym, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Konieczne jest obowiązkowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku i przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. 

Ile dni opieki przysługuje?

Na wstępie przypomnijmy, że okres pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem lub inną osobą bliską zależny jest od osoby, nad którą sprawowana jest opieka:

 • Rodzice młodszych dzieci mają do 60 dni zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego (dzieci do ukończenia 14 lat),

 • Rodzicom starszych dzieci przysługuje 14 dni,

 • Rodzice dzieci niepełnosprawnych (starszych niż 14 lat, ale niepełnoletnich) mogą pobierać zasiłek opiekuńczy wymiarze 30 di w ciągu roku kalendarzowego.

Kluczowe Punkty
 • Dziadkowie mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego pod warunkiem, że wnuk pozostaje z nimi w okresie sprawowania opieki we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Dziadkom przysługuje 14 dni opieki do podziału w przypadku opieki nad wnukiem.
 • Warunek wspólnego gospodarowania odbywa się tylko w okresie sprawowania opieki.
 • Zasiłek przysługuje tylko wtedy, gdy w gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu dziecku.
 • Do złożenia jest formularz Z-15B - oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie z chorym dzieckiem w czasie opieki.
 • Pracodawca ma obowiązek przyjąć takie zwolnienie lekarskie.
 • Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom pracującym na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz tym, które prowadzą własną działalność gospodarczą.
 • Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną