Zmiany w aptekach od 1 stycznia 2024! Po tej godzinie nie kupisz już leków

Ewelina
Biznes i finanse
01.01.2024 12:34
Zmiany w aptekach od 1 stycznia 2024! Po tej godzinie nie kupisz już leków

Od nowego roku wchodzą w życie istotne zmiany w funkcjonowaniu aptek, które mogą wpłynąć na dostęp do usług farmaceutycznych w Polsce. Te zmiany wynikają z ustawy z 17 sierpnia 2023 roku, modyfikującej obowiązujące przepisy o refundacji leków oraz inne ustawy.

Główne Zmiany:

 1. Koniec z Obowiązkowymi Nocnymi Dyżurami: Od 2024 roku dyżury nocne aptek będą obowiązkowe tylko do godziny 23:00. Po tej godzinie otwarcie apteki będzie dobrowolne.
 2. Definicje Dyżurów: Nowelizacja wprowadza zmiany w definicji „dyżuru nocnego”. Teraz jest to dyżur trwający przez kolejne 2 godziny między 19:00 a 23:00. W dni wolne od pracy dyżur ma trwać przez 4 godziny między 10:00 a 18:00.
 3. Finansowanie Dyżurów: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie będzie finansował dyżurów poza wyznaczonymi godzinami. Od 1 stycznia NFZ zapłaci 148,47 zł za każdą godzinę dyżuru.

Zmiany dla Mniejszych Miejscowości:

 • W przypadku powiatów z miastami poniżej 40 tysięcy mieszkańców, zarząd powiatu może wyznaczać apteki do pełnienia dyżurów nocnych lub świątecznych, jeśli będzie to niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Co z Dyżurami w Nocy?

 • Apteki, szczególnie w większych miastach, mogą nadal funkcjonować w nocy na zasadach dobrowolności, jeśli przynoszą zyski.

Komunikacja z Zarządem Powiatu:

 • Apteki mają obowiązek informowania zarządu powiatu o swoim rozkładzie godzin pracy oraz wszelkich zmianach z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Cel Zmian:

 • Ułatwienie aptekom pełnienia nocnych dyżurów poprzez wprowadzenie krótszych, fakultatywnych dyżurów oraz możliwości dopłat. Zmiany mają szczególnie wspierać mniejsze miejscowości, gdzie apteki często unikały dyżurów nocnych z powodu dodatkowych kosztów i niskich zysków.

Te nowe przepisy mogą mieć duży wpływ na dostępność usług farmaceutycznych, zwłaszcza w małych miejscowościach i w godzinach nocnych. Czas pokaże, jak apteki dostosują się do nowych regulacji i jakie będą ich skutki dla pacjentów.

Kluczowe Punkty
 • Obowiązkowe nocne dyżury aptek do godziny 23:00. Po tej godzinie otwarcie jest dobrowolne.
 • Nowe definicje dyżurów od 19:00 do 23:00, a w dni wolne od pracy od 10:00 do 18:00.
 • NFZ nie będzie finansował dyżurów poza wyznaczonymi godzinami. Zapłaci 148,47 zł za każdą godzinę dyżuru.
 • W powiatach z miastami poniżej 40 tysięcy mieszkańców, zarząd powiatu może wyznaczać apteki do pełnienia dyżurów, jeśli będzie to potrzebne.
 • Nocne dyżury mogą nadal funkcjonować na zasadach dobrowolności w większych miastach, o ile przynoszą zyski.
 • Apteki mają obowiązek informowania zarządu powiatu o swoim rozkładzie godzin pracy i wszelkich zmianach z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 • Cel zmian: ułatwienie aptekom pełnienia nocnych dyżurów poprzez wprowadzenie krótszych, fakultatywnych dyżurów i możliwości dopłat.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną