Nowe standardy w szkołach w 2024 roku! Co to oznacza dla Twojego dziecka?!

Justyna
Prawo
25.12.2023 10:42
Nowe standardy w szkołach w 2024 roku! Co to oznacza dla Twojego dziecka?!

W roku 2024 polskie szkoły przystąpią do ważnych zmian, wprowadzając nowe standardy edukacyjne. Obejmują one szereg kluczowych aspektów, mając na celu stworzenie bezpiecznego i sprzyjającego środowiska nauki dla każdego ucznia. Poniżej przyjrzymy się głównym punktom tych zmian i ich potencjalnemu wpływowi na rozwój oraz bezpieczeństwo dzieci.

Tło zmian

Nowe standardy edukacyjne są rezultatem tzw. „Ustawy Kamilka", podpisanej w sierpniu 2023 roku. Dramatyczne wydarzenia związane z tragiczną śmiercią 8-letniego chłopca z Częstochowy skłoniły do wprowadzenia ścisłych regulacji w celu ochrony dzieci przed przemocą i zaniedbaniami. W trakcie śledztwa bowiem pojawiły się liczne wątki zaniedbań instytucji, które nadzorowały rodzinę

Od przemocy do ochrony małoletnich

Nowe standardy obejmują szeroki zakres działań, w tym:

 • doprecyzowanie zasad zgłaszania przypadków przemocy wobec dzieci,
 • systemową ochronę najmłodszych w przypadku uszczerbku na zdrowiu,
 • wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich, przede wszystkim w szkołach i placówkach edukacyjnych.

Filary nowych standardów

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę podaje szereg informacji i materiałów, na których placówki edukacyjne mogą wzorować zawartość dokumentu o standardach antyprzemocowych. Jej eksperci wyróżnili także podstawowe filary nowych standardów:

 • politykę ochrony dzieci,
 • edukację personelu,
 • procedury zgłaszania
 • oraz monitoring zgodności z przyjętymi standardami.

Dokument musi być dostosowany do całego personelu i regularnie weryfikowany, co zapewni utrzymanie wysokich standardów ochrony małoletnich. Wszystko to ma na celu stworzenie bardziej przyjaznego i bezpiecznego otoczenia edukacyjnego.

Dodatkowe elementy

Dodatkowe elementy polityki ochrony małoletnich obejmują weryfikację pracowników zatrudnianych do opieki nad dziećmi, włączając sprawdzanie danych z Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Jest to ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym w szkolnym otoczeniu.

Zmiany już wkrótce

Ważnymi datami są 15 lutego 2024 oraz 15 sierpnia 2024. Pierwsza wyznacza moment, od którego szkoły muszą być gotowe na zapytania organów nadzorczych dotyczące wdrażania nowych standardów, a druga stanowi ostateczny termin, po którym placówki nieprzystosowane do nowych wymagań mogą ponieść konsekwencje.

Czy Waszym zdaniem wprowadzane zmiany to dobry krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach?

Kluczowe Punkty
 • W roku 2024, polskie szkoły wprowadzą nowe standardy edukacyjne dla bezpiecznego środowiska nauki.
 • Nowe standardy są wynikiem "Ustawy Kamilka", podpisanej w 2023 roku, mającej na celu ochronę dzieci przed przemocą i zaniedbaniami.
 • Standardy obejmują doprecyzowanie zasad zgłaszania przypadków przemocy, systemową ochronę dzieci i wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich w placówkach edukacyjnych.
 • Wprowadzone są również podstawowe filary nowych standardów: politykę ochrony dzieci, edukację personelu, procedury zgłaszania i monitoring zgodności z standardami.
 • Dodatkowo, polityka ochrony małoletnich zawiera weryfikację pracowników opiekujących się dziećmi, włączając sprawdzanie z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 • 15 lutego 2024 i 15 sierpnia 2024 to kluczowe daty dla szkół w kontekście wdrażania nowych standardów.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną