Dopłata 1500 zł miesięcznie do żłobka, niani lub dla babci. Padła data nowego świadczenia dla mam

Martyna P.
Dofinansowania
14.12.2023 9:49
Dopłata 1500 zł miesięcznie do żłobka, niani lub dla babci. Padła data nowego świadczenia dla mam

12 grudnia 2023 roku Donald Tusk wygłosił expose. Podczas przemowy odniósł się do programu „Aktywna Mama”. Premier zdradził, kiedy program wejdzie w życie.

 

 

„Śmialiście się z babciowego.... Będzie babciowe!" 

Podczas swojego expose premier zapewnił, że program „Aktywna Mama” zwany potocznie „Babciowym” będzie realizowany. Donald Tusk powiedział z mównicy:

 

„Śmialiście się z babciowego. Będzie babciowe w tym roku w ramach programu „Aktywna Mama” […] Wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzinom, którzy potrzebują tej pomocy na opiekę nad swoim maleństwem – 1500 złotych miesięcznie”

 Premier zapewnił, że program "Aktywna Mama" jest piorytetem i rząd będzie zajmował się nim w pierwszej kolejności. 

Zdjęcie Dopłata 1500 zł miesięcznie do żłobka, niani lub dla babci. Padła data nowego świadczenia dla mam #1

Babciowe w ramach programu Aktywna mama

Pieniądze z tego programu kierowane będą do mam, które skończyły urlop macierzyński i chcą wrócić do pracy.

Celem programu jest aktywizacja mam, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy.

Wiele kobiet doświadcza trudności związanych z pogodzeniem życia zawodowego z opieką nad maluchem. Program ma przeciwdziałać barierom i pomóc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

„Jeżeli przerwa w pracy trwa 2-3 lata, to często zmienia się w dożywotnią. Traci się kwalifikacje, a praca jest często pasją” – powiedział Donald Tusk.

 Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc do 3 roku życia dziecka.

Matka mogłaby zdecydować, czy chce przeznaczyć pieniądze na żłobek, opiekunkę, czy przekazać je babci opiekującej się wnukiem.

Świadczenie będzie wynosić 1500 złotych miesięcznie.

Warunkiem skorzystanie z programu będzie:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie,
  • Pobieranie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

 

„„W tym przypadku mówimy o sytuacji, gdzie wszyscy wygrają. Matka, jak chce, wraca do pracy, ma trochę więcej środków i tymi środkami się dzieli po to, żeby dziecko miało opiekę. A z punktu widzenia nas wszystkich, państwa, nikt na tym nie traci. Bo jak matka wraca do pracy, zaczyna płacić składki, a te pieniądze w tej, a nawet większej kwocie, wracają do budżetu”- w taki sposób Donald Tusk argumentuje wprowadzenie programu” – w ten sposób Donald Tusk podsumował program.

Kluczowe Punkty
  • Donald Tusk wygłosił expose, w którym odniósł się do programu „Aktywna Mama”.
  • Program „Aktywna Mama” ma na celu aktywizację mam, które chcą wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim.
  • Świadczenie z programu będzie wynosić 1500 złotych miesięcznie i będzie wypłacane do 3 roku życia dziecka.
  • Warunkiem skorzystania z programu jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie i pobieranie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną