Zbyt zimno w biurze? Masz prawo odmówić pracy w zbyt niskiej temperaturze!

Justyna
Prawo
26.11.2023 19:47
Zbyt zimno w biurze? Masz prawo odmówić pracy w zbyt niskiej temperaturze!

Wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy, zwracamy szczególną uwagę na warunki w pomieszczeniach, zwłaszcza w miejscach pracy. Warto zastanowić się, czy znamy swoje prawa w przypadku zbyt niskiej temperatury w biurze. Odkryjmy, jakie obowiązują przepisy i jak skorzystać z prawa do pracy w komfortowych warunkach!

Zasady BHP dotyczące temperatury w miejscu pracy

Przepisy BHP precyzyjnie określają, że pracodawca ma obowiązek utrzymywać odpowiednią temperaturę w miejscu pracy, zależną od rodzaju wykonywanych obowiązków. Bowiem zbyt niska temperatura w biurze nie tylko wpływa na komfort pracy, ale także stwarza ryzyko dla zdrowia pracowników.

Kluczowym przepisem w tej sprawie jest §30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które brzmi następująco:

„W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K)”.

Prawo pracownika do odmowy pracy

Zgodnie z artykułem 210 kodeksu pracy, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, gdy warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Utrzymujące się zimno w miejscu pracy to jedno z takich zagrożeń. Pracownik może poinformować przełożonego o sytuacji i odmówić dalszej pracy, a przepisy chronią go przed jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami.

Konsekwencje dla pracodawcy

Zaniedbanie utrzymania odpowiedniej temperatury w miejscu pracy może prowadzić do konsekwencji prawnych dla pracodawcy. Przepisy BHP jednoznacznie nakazują dbanie o warunki, które nie zagrażają zdrowiu pracowników. Za ich łamanie pracodawcy grozi kara grzywny. Jej maksymalna wysokość to 30 tys. zł.

A co z pracą na otwartej przestrzeni?

Pracownicy pracujący na otwartej przestrzeni mają dodatkowe przepisy, które wymagają zapewnienia im miejsc do ogrzewania się. Co ważne pomieszczenie do ogrzania się nie może być mniejsze niż 8 m². Powinno także utrzymywać stałą temperaturę przynajmniej 16 °C.

Poza tym pracodawcy mają także obowiązek zapewnienia dostępu do ciepłych napojów i posiłków w trudnych warunkach atmosferycznych.

Bądźcie świadomi swoich praw i działajcie, aby zapewnić sobie komfortowe warunki pracy!

Kluczowe Punkty
  • Pracodawca ma obowiązek utrzymywać odpowiednią temperaturę w miejscu pracy
  • Temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż 18 °C
  • Pracownik może odmówić dalszej pracy, gdy warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
  • Za łamanie zasad BHP pracodawcy grozi kara grzywny do 30 tys. zł
  • Pracownicy pracujący na otwartej przestrzeni mają dodatkowe przepisy, które wymagają zapewnienia im miejsc do ogrzewania się
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną