Nawet 35 tysięcy złotych na remont łazienki! Trzeba spełnić jeden warunek

Justyna
Dofinansowania
25.11.2023 9:48
Nawet 35 tysięcy złotych na remont łazienki! Trzeba spełnić jeden warunek

W poszukiwaniu możliwości poprawy warunków życia i codziennego komfortu, niezależnie od okoliczności, programy dofinansowania remontów odgrywają kluczową rolę. Jedną z takich inicjatyw jest program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), oferujący znaczne wsparcie finansowe dla remontów łazienek. Kto może skorzystać z tego programu?

Dofinansowanie remontu łazienki – krok po kroku

Program PFRON stanowi ważne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dla tych z dysfunkcjami ruchowymi, których życie codzienne może być znacznie utrudnione przez niewłaściwie dostosowane pomieszczenia.

Dofinansowanie sięga nawet 95 procent kosztów, co w kontekście przeciętnego wynagrodzenia w Polsce oznacza możliwość zwrotu aż 35 tysięcy złotych. Warto pamiętać, że ze względu na zróżnicowanie budżetów miast powiatowych, wysokość dofinansowania różni się w zależności od regionu, w którym składany jest wniosek.

Kto może skorzystać z programu?

Osoby, które mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu łazienki, to te posiadające znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności. Program obejmuje również osoby z trudnościami w poruszaniu się, co może dotyczyć zarówno osób niepełnosprawnych, jak i seniorów. Kluczowym warunkiem jest posiadanie nieruchomości, która ma ulec przebudowie lub jest użytkowana wieczysto.

Procedura składania wniosku i dokumenty

Aby skorzystać z programu, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku w lokalnych oddziałach PFRON, zlokalizowanych w każdym powiecie. Należy dostarczyć szereg dokumentów, takich jak:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o dochodach i liczbie osób w gospodarstwie domowym,
  • informacje o źródłach finansowania inwestycji,
  • zaświadczenie lekarskie od specjalisty,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • akt własności lub umowa najmu,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • kosztorys remontu łazienki.

Zanim rozpoczniesz remont – poczekaj na zatwierdzenie

Kluczowym aspektem programu PFRON jest poczekanie z rozpoczęciem remontu łazienki do czasu zatwierdzenia wniosku przez fundusz. W przeciwnym razie nie otrzymamy zwrotu kosztów. Jest to istotne, aby uniknąć nieporozumień i zagwarantować płynny proces uzyskiwania środków.

Szansa na odzyskanie samodzielności

Dofinansowanie remontu łazienki z PFRON to nie tylko znacząca pomoc finansowa, ale także szansa poprawy warunków życia dla osób z niepełnosprawnościami. Przystosowanie łazienki do ich potrzeb może zrewolucjonizować codzienne funkcjonowanie, zapewniając nie tylko wygodę, ale również samodzielność w wykonywaniu podstawowych czynności.

Jeśli spełniasz kryteria programu, nie wahaj się skorzystać z tej szansy na znaczne ułatwienie codziennego funkcjonowania!

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną