Nowe rządowe programy wsparcia, które mogą zmienić życie na lepsze! Do kogo są kierowane?

Justyna
Dofinansowania
24.11.2023 21:04
Nowe rządowe programy wsparcia, które mogą zmienić życie na lepsze! Do kogo są kierowane?

Rząd ogłosił wprowadzenie nowych programów wsparcia, które mają na celu znaczącą poprawę w obszarze opieki społecznej. Te inicjatywy obiecują rewolucję dla wielu rodzin, jednak pytanie brzmi, do kogo dokładnie są skierowane te pozytywne zmiany?

Program wsparcia rodzin zastępczych

Rząd zainicjował program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnej pieczy zastępczej. Budżet programu sięgający 40 000 000 zł, ma na celu wsparcie różnych aspektów, w tym wynagrodzeń dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodziny dom dziecka. O środki finansowe z mogą ubiegać się powiaty, za pośrednictwem wojewody.

Przyznawane Dofinansowanie

Podmioty składające wnioski o dofinansowanie mogą liczyć na wsparcie finansowe na wynagrodzenia związane z rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi domy dziecka. Dofinansowanie obejmuje okres od 1 czerwca 2023 r., a jego wysokość jest dostosowana do funkcji pełnionych przez dany podmiot.

W ramach tego programu stosowane są dwie stawki dofinansowania, zależnie od funkcji pełnionej przez podmiot:

  • 1 900 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w okresie czerwiec-grudzień 2023 r. – w odniesieniu do rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
  • 2 360 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w okresie czerwiec-grudzień 2023 r. – w odniesieniu do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Program dofinansowania asystentów rodziny

Gminy również zostały objęte nowymi inicjatywami rządu. Program "Asystent Rodziny w 2023 r." przewiduje budżet w wysokości 30 000 000 zł na wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny. O środki finansowe w tym przypadku gminy będą się ubiegać za pośrednictwem wojewody.

Przyznawane dofinansowanie

W ramach tego programu, gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł. To istotny krok w kierunku zrównoważenia kosztów zatrudnienia, czyniąc pracę asystenta bardziej atrakcyjną i dostępną dla chętnych.

Ponadto, program przewiduje dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, obejmujące maksymalnie 80% całkowitych kosztów (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) za okres listopada i grudnia 2023 r. To wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie gminom zatrudniania profesjonalistów, co z kolei wpływa na jakość oferowanej pomocy rodzinom w potrzebie.

 

Kluczowe Punkty
  • Rząd wprowadza nowe inicjatywy mające na celu poprawę opieki społecznej.
  • Program wsparcia rodzin zastępczych z budżetem 40 000 000 zł jest kierowany do powiatów i obejmuje wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych i prowadzących domy dziecka.
  • Program przewiduje dwie stawki dofinansowania dla rodzin zastępczych: 1 900 zł i 2 360 zł za pełnienie różnych funkcji w okresie czerwiec-grudzień 2023 r.
  • Program 'Asystent Rodziny w 2023 r.' z budżetem 30 000 000 zł jest skierowany do gmin i obejmuje dofinansowanie do wynagrodzenia asystentów rodziny.
  • Program przewiduje dofinansowanie maksymalnie 80% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopada i grudnia 2023 r.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną