Wzór Wniosku o Zastrzeżenie PESEL - Jak Go Poprawnie Wypełnić?

Justyna
Prawo
18.11.2023 9:01
Wzór Wniosku o Zastrzeżenie PESEL -  Jak  Go Poprawnie Wypełnić?

Od piątku każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL ma możliwość zastrzeżenia swojego identyfikatora za pomocą wniosku składanego w urzędzie gminy lub online. Ten ważny krok w ochronie danych osobowych wymaga dokładnego wypełnienia formularza, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji. Poniżej przedstawiamy praktyczny przewodnik, krok po kroku, jak poprawnie wypełnić wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL.

Gdzie znaleźć wzór wniosku?

Wzór wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL jest dostępny zarówno w urzędzie gminy, jak i na oficjalnej stronie Ministerstwa Cyfryzacji (mobywatel.gov.pl). Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić ten dokument!

Struktura Wniosku

Wniosek składa się z dwóch stron, a jego poprawne wypełnienie jest kluczowe dla skutecznej realizacji procedury zastrzeżenia numeru PESEL.

Dane Wnioskodawcy

Na pierwszej stronie wniosku należy wprowadzić podstawowe dane wnioskodawcy: numer PESEL, imię (imiona) i nazwisko. Ważne jest, aby pamiętać o czytelności i stosować wielkie litery.

Podanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail, choć nieobowiązkowe, ułatwi kontakt w przypadku konieczności skontaktowania się z wnioskodawcą w sprawie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

Zgoda na Przekazanie Danych

Następnie wnioskodawca udziela zgody na przekazanie do rejestru danych kontaktowych, obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL. To kluczowy element procesu.

Wybór Opcji

Wnioskodawca ma dwie możliwości: zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnięcie zastrzeżenia. Odpowiednią opcję zaznacza się w wyznaczonym miejscu poprzez postawienie znaku "X".

Zdjęcie Wzór Wniosku o Zastrzeżenie PESEL -  Jak Poprawnie Wypełnić Wniosek w Urzędzie Gminy? #1
Pierwsza strona wniosku, źródło: https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2023-08/zastrze%C5%BCenie%20pesel%20za%C5%82%C4%85cznik%20do%20rozporz%C4%85dzenia.pdf

Wnioski Przez Opiekunów lub Pełnomocników

W przypadku, gdy wniosek składa opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik, niezbędne informacje znajdują się na drugiej stronie wniosku. Należy podać imię, nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.

Własnoręczny Podpis i Adnotacje Urzędowe

Ostatnim krokiem jest wpisanie daty, miejscowości oraz własnoręczny podpis wnioskodawcy. Adnotacje urzędowe dotyczące ustalenia tożsamości są wypełniane przez pracownika urzędu.

Zdjęcie Wzór Wniosku o Zastrzeżenie PESEL -  Jak Poprawnie Wypełnić Wniosek w Urzędzie Gminy? #2
Druga strona wniosku, źródło: https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2023-08/zastrze%C5%BCenie%20pesel%20za%C5%82%C4%85cznik%20do%20rozporz%C4%85dzenia.pdf

Pytania i wątpliwości

Poprawne wypełnienie wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL jest kluczowe dla skutecznej realizacji procedury. Dbając o każdy szczegół, wnioskodawca może efektywnie zadbać o ochronę swoich danych osobowych.

Warto korzystać z dostępnych źródeł informacji, takich jak strona Ministerstwa Cyfryzacji, oraz skonsultować się z pracownikami urzędu gminy w razie pytań czy wątpliwości. Zastrzeżenie numeru PESEL staje się prostszą procedurą, gdy wiemy, jak prawidłowo wypełnić wymagane dokumenty.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną