15 Listopada: Symboliczny Początek "Bezpłatnej" Pracy Kobiet - Co Oznacza Ta Data?

Martyna P.
Biznes i finanse
16.11.2023 10:50
15 Listopada: Symboliczny Początek "Bezpłatnej" Pracy Kobiet - Co Oznacza Ta Data?

W Unii Europejskiej obserwowane są duże nierówności wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami. 15 listopada 2023 jest dniem, który to doskonale obrazuje.

 

Od 15 listopada kobiety pracują za darmo

Co roku obchodzony jest Europejski Dzień Równej Płacy. Wyznacza on liczbę dni, którą muszą przepracować kobiety, aby dorównać wynagrodzeniami mężczyznom. W 2023 roku dzień ten wypada 15 listopada.

Można stwierdzić, że od 15 listopada do końca 2023 roku kobiety pracujące w Unii Europejskiej nic nie zarobią w odniesieniu do wynagrodzeń, które otrzymują mężczyźni.

Skala nierówności wynagrodzeń między pensjami kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku wynosi obecnie średnio 13%.

Kobieta zarabia 0,87 euro na każde 1 euro zarobione przez mężczyznę.

Unijna komisarz ds. wartości i przejrzystości Vera Jourova i komisarz ds. równości Helena Dalli wydały oświadczenie, w którym podkreśliły, że żadna kobieta nie powinna zarabiać mniej w przypadku, gdy ich umiejętności i wysiłki odpowiadają tym, jakie mają mężczyźni – współpracownicy.

Kobiety podkreśliły, że należy podjąć działania, których celem jest wyrównanie wynagrodzeń.

Zdjęcie 15 Listopada: Symboliczny Początek "Bezpłatnej" Pracy Kobiet - Co Oznacza Ta Data? #1

Pomóc może jawność wynagrodzeń

Unijna dyrektywa ws. równości i przejrzystości wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej została uchwalona w marcu 2023 roku. Kraje mają trzy lata na dostosowanie się do nowych przepisów.

Celem tych przepisów ma być wyrównanie wysokości wynagrodzeń osób pracujących na tych samych/podobnych stanowiskach.

Przepisy mają zredukować zjawisko faworyzowania.

Koniec z niższym wynagrodzeniem u kobiet!

Unijna dyrektywa zakłada także wyrównanie różnić płacowych między kobietami a mężczyznami.

Wprowadzenie jawności wynagrodzeń ma wpłynąć na wyrównanie dysproporcji płacowych między konkurencyjnymi firmami.

Po wdrożeniu nowych przepisów pracownicy będą mieli wgląd do przejrzystych i pełnych informacji o indywidualnym i średnim poziomie wynagrodzenia z uwzględnieniem podziału na płeć.

Nowe przepisy zakładają także, że pracodawca nie będzie mógł zobowiązać pracownika do niezdradzania wysokości pensji.

Nie będzie mógł również odmówić pracownikowi przekazania danych.

Kara finansowa za złamanie przepisów

Pracodawcy, którzy nie będą stosować się do nowych przepisów, będą obciążani karami finansowymi.

Wyeliminowanie dyskryminacji

Jeśli pracownik stwierdzi, że szef zastosował wobec niego zasadę nierównego wynagrodzenia, może skierować sprawę do sądu. Wówczas pracodawca będzie zobowiązany do udowodnienia, że nie doszło do dyskryminacji.

 

Europejski Dzień Równej Płacy

Dzień Równej Płacy, znany także jako Dzień Równości Płac, to coroczne wydarzenie obchodzone w różnych krajach, mające na celu zwrócenie uwagi na problem różnic w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami. Jest to dzień, w którym symbolicznie uświadamia się, jak długo kobiety muszą pracować, aby zarobić tyle samo pieniędzy, ile mężczyźni zarobili w poprzednim roku.

Celem Dnia Równej Płacy jest promowanie równości płac między płciami i zwiększanie świadomości na temat trwających nierówności w wynagrodzeniach. Dzień ten jest także okazją do debaty publicznej na temat dyskryminacji płacowej oraz do podejmowania działań mających na celu zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach.

Obchody Dnia Równej Płacy mogą obejmować różnorodne działania, takie jak konferencje, warsztaty, kampanie medialne, a także symboliczne akcje, takie jak noszenie czerwonych ubrań, co ma symbolizować, jak "kobiety są w czerwonych liczbach" pod względem wynagrodzenia w porównaniu do mężczyzn. Organizacje na całym świecie wykorzystują ten dzień do podkreślenia potrzeby działań na rzecz równości płci w miejscu pracy.

 

 

Kluczowe Punkty
  • 15 listopada 2023 obchodzimy Europejski Dzień Równej Płacy.
  • Od 15 listopada do końca 2023 roku, kobiety pracujące w Unii Europejskiej nic nie zarobią w odniesieniu do wynagrodzeń, które otrzymują mężczyźni.
  • Nierówności wynagrodzeń między płciami wynosi obecnie średnio 13%.
  • Kobieta zarabia 0,87 euro na każde 1 euro zarobione przez mężczyznę.
  • Unijna dyrektywa ws. równości i przejrzystości wynagrodzeń zakłada wyrównanie różnic płacowych między kobietami a mężczyznami.
  • Przepisy zakładają jawność wynagrodzeń i wprowadzają kary finansowe dla pracodawców nie stosujących się do nich.
  • Jeżeli pracownik stwierdzi, że doszło do nierównego wynagrodzenia, może skierować sprawę do sądu.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną