Kontrowersje wokół nowego projektu podatkowego! Eksperci wskazują na rażące błędy w treści!

Justyna
Podatki
14.11.2023 21:08
Kontrowersje wokół nowego projektu podatkowego! Eksperci wskazują na rażące błędy w treści!

Ostatnie dni w polskim Sejmie zdominowane są przez intensywne debaty na temat pierwszego projektu podatkowego. Inicjatywa, mająca z założenia poprawić sytuację podatników, stała się źródłem kontrowersji. Eksperci podatkowi uważają, że w treści projektu pojawiły się rażące błędy, co poważnie komplikuje sprawę i rzuca cień na całą inicjatywę.

Pierwszy projekt podatkowy

W samym centrum kontrowersji znajduje się projekt złożony w Sejmie przez Konfederację. Zakłada on podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł.

Szczególną uwagę przykuwa jednak zapis mówiący o kwocie zmniejszającej podatek, a nie kwocie wolnej. Wszystko dlatego, że kwota zmniejszająca podatek to pochodna kwoty wolnej od podatku. W konsekwencji, gdy kwota zmniejszająca podatek miałaby wynosić nie mniej niż 60 tys. zł, to sugerowało, że kwota wolna od podatku musiałaby wynieść aż 500 tys. zł.

Analiza ekspertów

Eksperci jednomyślnie zauważyli, że autorzy projektu pomylili podstawowe pojęcia w podatkach. Budzi to poważne wątpliwości co do zamiarów i umiejętności autorów.

Doradcy podatkowi, w tym Małgorzata Samborska z Grant Thornton, wskazują na istotne nieścisłości w zapisach projektu. Kluczowe pojęcie "kwota zmniejszająca podatek" zostało błędnie zinterpretowane. Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, także nie szczędzi krytyki, określając sytuację jako "niekompetencję do kwadratu".

Autopoprawka i nowe wątpliwości

W odpowiedzi na głośne zarzuty, Konfederacja zdecydowała się na autopoprawkę, jednak nawet ta nie pozostaje bez kontrowersji. Z usunięciem sformułowania "kwota zmniejszająca podatek" z dokumentu, pojawiają się nowe pytania dotyczące spójności i precyzji legislacyjnej.

Skutki projektu dla finansów publicznych

Warto przypomnieć, że w 2022 roku po wejściu w życie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł. Szacuje się, że zmiany wprowadzone zgodnie z projektem Konfederacji mogłyby obciążyć sektor finansów publicznych kosztem 35 mld zł. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

W kontekście trudnej sytuacji gospodarczej kraju, taka kwota budzi uzasadnione obawy co do stabilności systemu podatkowego i finansów państwa. Ostateczny los projektu i jego wpływ na finanse publiczne pozostaje otwarty, jednak już teraz stanowi istotny element debaty publicznej.

 

Kluczowe Punkty
  • Intensywne debaty w Sejmie dotyczą pierwszego projektu podatkowego Konfederacji.
  • Projekt zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do co najmniej 60 tys. zł.
  • Eksperci zauważają rażące błędy w projekcie, w tym pomylenie pojęć 'kwota wolna od podatku' i 'kwota zmniejszająca podatek'.
  • Konfederacja zdecydowała się na autopoprawkę, jednak nadal pojawiają się wątpliwości co do spójności i precyzji legislacyjnej.
  • Zmiany wprowadzone zgodnie z projektem mogłyby obciążyć sektor finansów publicznych kosztem 35 mld zł.
  • Ostateczny los projektu i jego wpływ na finanse publiczne pozostaje otwarty.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną