Nowy program wsparcia: Nawet 3500 zł miesięcznie od stycznia 2024

Martyna P.
Dofinansowania
13.11.2023 10:08
Nowy program wsparcia: Nawet 3500 zł miesięcznie od stycznia 2024

W 2024 roku zostanie wprowadzone nowe świadczenie, które ma wesprzeć osoby niepełnosprawne, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb.

Świadczenie wspierające 2024 

Od stycznia 2024 roku ma zacząć funkcjonować świadczenie wspierające. Celem tego świadczenia jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Kto może skorzystać ze świadczenia wspierającego?

Ze świadczenia wspierającego będzie mogła skorzystać osoba niepełnosprawna:

 • Pełnoletnia,

 • Posiadająca decyzję ustalającą potrzebę wsparcia (potrzeba wsparcia na poziomie 70-100 punktów w skali potrzeby wsparcia).

Ważną informacją jest to, że świadczenie nie będzie podlegać egzekucji.

Zdjęcie Nowy program wsparcia: Nawet 3500 zł miesięcznie od stycznia 2024 #1

Wysokość świadczenia wspierającego

Wysokość świadczenia uzależniona będzie od poziomu wsparcia. Kwota powiązana będzie bezpośrednio z rentą socjalną.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać w następujących wysokościach:

 • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

 • 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94  punktów w skali potrzeby wsparcia,

 • 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od  85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia,

 • 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84  punktów w skali potrzeby wsparcia,

 • 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79  punktów w skali potrzeby wsparcia,

 • 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74  punktów w skali potrzeby wsparcia.

Obecnie renta socjalna wynosi 1588,44 zł. W związku z tym 220% będzie to 3500 złotych brutto.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierające będzie trzeba składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o wydanie decyzji, która ma ustalić poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – wojewody.

Punkty będzie przyznawał zespół specjalistów

W procesie przyznawania punktacji będzie oceniana zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności. Orzeczenia będą dokonywać zespoły skradające się z dwóch osób. Będą to specjaliści z dziedziny psychologii, fizjoterapii, czy pielęgniarstwa.

Nie wszyscy otrzymają pieniądze w styczniu 2024

W pierwszej kolejności – czyli od stycznia 2024 roku świadczenie będzie przyznane tylko osobom w najtrudniejszej sytuacji (poziom będzie wynosił od 87 do 100 punktów). Od 2025 roku świadczenie trafi do osób niepełnosprawnych z poziomem potrzeb wsparcia 78-86 punktów. W 2026 roku ZUS wypłaci pieniądze osobom w skali 70-77 punktów.

Więcej o świadczeniu przeczytasz TUTAJ

Kluczowe Punkty
 • W 2024 roku zostanie wprowadzone nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych.
 • Świadczenie ma na celu pokrycie części wydatków związanych z codziennymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 • Ze świadczenia mogą skorzystać pełnoletnie osoby niepełnosprawne, posiadające decyzję ustalającą potrzebę wsparcia na poziomie 70-100 punktów.
 • Świadczenie nie będzie podlegać egzekucji.
 • Wysokość świadczenia będzie uzależniona od poziomu wsparcia i kwoty renty socjalnej.
 • Wniosek o świadczenie należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek o wydanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 • Punkty wsparcia przyznawać będą specjaliści z dziedziny psychologii, fizjoterapii czy pielęgniarstwa.
 • W pierwszej kolejności świadczenie otrzymają osoby w najtrudniejszej sytuacji, z poziomem wsparcia od 87 do 100 punktów.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną