Pracujesz długo? Sprawdź, czy zasługujesz na dodatkowe wynagrodzenie za doświadczenie!

Martyna
Prawo
12.11.2023 20:41
Pracujesz długo? Sprawdź, czy zasługujesz na dodatkowe wynagrodzenie za doświadczenie!

Zasługa stażowa, znana również jako dodatek za wysługę lat, to rodzaj nagrody przyznawanej pracownikom za ich długoletnią pracę. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu świadczeniu i przedstawimy jego regulacje prawne, zasady przyznawania, obliczania oraz wpływ na wynagrodzenie pracownika.

Przepisy prawne

Według prawa dodatek za staż jest obowiązkowo wypłacany pracownikom sektora budżetowego. Świadczenie przysługuje zatem m.in:

  • nauczycielom
  • policjantom
  • żołnierzom
  • urzędnikom

Jednakże, dla pracodawców spoza tego sektora, jest to świadczenie opcjonalne, zależne od uznania pracodawcy.

Obliczanie dodatku

Obliczanie dodatku za staż może być skomplikowane, biorąc pod uwagę różne czynniki wpływające na wynagrodzenie pracownika. W przypadku nauczycieli, istnieją konkretne przepisy w Karcie Nauczyciela. Dla innych pracowników, istnieją kalkulatory online, które uwzględniają różne okresy zatrudnienia.

Wypłata dodatku za staż zazwyczaj następuje równocześnie z wynagrodzeniem zasadniczym. Istnieją jednak szczególne zasady, gdy pracownik nabywa prawo do dodatku w trakcie miesiąca. Warto również zauważyć, że dodatek za staż może być wypłacany za okresy nieobecności z powodu choroby lub opieki nad rodziną, o ile pracownik pobiera zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wpływ na pensje minimalną

Od stycznia 2020 roku dodatek za staż wyłączono z katalogu składników wynagrodzenia branych pod uwagę przy obliczaniu minimalnej wysokości wynagrodzenia pracownika. Ta zmiana wpłynęła na otrzymywanie podwyżek pensji zasadniczej przez osoby korzystające z dodatku za staż wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego.

Warto również pamiętać, że:

"Dodatek za wysługę lat wypłacany jest już po czwartym roku pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego po każdym roku. Podobnie jak w przypadku urzędników państwowych nie może on przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego." - poradnikprzedsiebiorcy.pl

Kluczowe Punkty
  • Zasługa stażowa to nagroda dla pracowników za długoletnią pracę.
  • Obowiązkowo wypłacana jest pracownikom sektora budżetowego, m.in. nauczycielom, policjantom, żołnierzom, urzędnikom.
  • Obliczanie dodatku za staż uwzględnia różne czynniki wpływające na wynagrodzenie pracownika.
  • Wypłata dodatku za staż zazwyczaj następuje równocześnie z wynagrodzeniem zasadniczym.
  • Od 2020 roku dodatek za staż wyłączono z katalogu składników wynagrodzenia branych pod uwagę przy obliczaniu minimalnej wysokości wynagrodzenia pracownika.
  • Dodatek za wysługę lat wypłacany jest już po czwartym roku pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego po każdym roku.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną