Termin mija 28 grudnia. Ważna informacja dla wielu pracowników!

Martyna P.
Prawo
10.11.2023 10:05
Termin mija 28 grudnia. Ważna informacja dla wielu pracowników!

Pod koniec grudnia 2023 roku mija ważny termin dla pracowników i pracodawców. Za niewywiązania się z obowiązków grożą surowe kary.

 

28 grudnia mija ważny termin dla pracowników i pracodawców

Przypomnijmy, że na czas pandemii Covid-19 obowiązkowe badania okresowe zostały zawieszone. Od marca 2020 roku pracodawcy nie musieli wystawiać skierowań na badania.

Osoby, które miały aktualne orzeczenie wskazujące na brak przeciwwskazań do wykonywania pracy mogły zostać zatrudnione bez badań lekarskich.

1 lipca 2023 roku zniesiono stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. W związku z tym przejściowe przepisy przestały funkcjonować. Wrócił obowiązek wykonywania badań okresowych.

Na ich wykonanie wyznaczono termin 180 dni. Termin ten mija 28 grudnia 2023 roku.

 

 

Zdjęcie Termin mija 28 grudnia. Ważna informacja dla wielu pracowników! #1

Do 30 tysięcy złotych grzywny za brak badań

Pracodawca, który nie wywiąże się z obowiązku, może ponieść surowe konsekwencje.

Art. 283 § 1 zakłada karę grzywny w wysokości od 1000 do 30000 złotych.

Oto treść tego przepisu:

„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł”

Pracodawca powinien jak najszybciej wysłać pracownika na badania. Pracownik powinien wykonać je bez zbędnej zwłoki.

 

Zniesienie stanu zagrożenia epidemiologicznego

Przypomnijmy, że stan epidemii funkcjonował w Polsce od 20 marca 2020 roku.

Pod koniec kwietnia 2022 roku Adam Niedzielski ogłosił, że stan epidemii przejdzie w połowie maja 2022 roku w stan zagrożenia epidemiologicznego.

Zniesienie stanu epidemii rząd uzasadnił poprawą stanu epidemiologicznego w Polsce, zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszeniem liczby osób hospitalizowanych.

Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Podczas pandemii Covid-19 funkcjonowało sporo przepisów przejściowych. Wiele z nich było ograniczonych podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

1 lipca 2023 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że stan ten został zniesiony.

 

Kluczowe Punkty
  • 28 grudnia 2023 roku mija termin na wykonanie obowiązkowych badań okresowych, które zostały zawieszone podczas pandemii Covid-19.
  • Pracodawcy, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 1000 do 30000 złotych.
  • Stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce został zniesiony 1 lipca 2023 roku, co oznacza powrót do obowiązku wykonywania badań okresowych.
  • Stan epidemii zadziałał w Polsce od 20 marca 2020 roku i został później przekształcony w stan zagrożenia epidemiologicznego.
  • Zniesienie stanu epidemii zostało uzasadnione poprawą stanu epidemiologicznego w Polsce.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną