Zasiłek socjalny w górę! Ile wyniesie w 2024 roku?

Martyna P.
Dofinansowania
08.11.2023 11:09
Zasiłek socjalny w górę! Ile wyniesie w 2024 roku?

2024 rok przyniesie zmiany związane z zasiłkiem socjalnym. Wysokość tego świadczenia ulegnie zmianie.

 

Wyższe kwoty zasiłku socjalnego 2024

1 stycznia 2024 roku nastąpi waloryzacja zasiłku socjalnego (stałego). Kwota świadczenia ma wzrosnąć.

Zgodnie z nowymi przepisami:

 • Maksymalna wysokość zasiłku stałego wyniesie 1000 złotych,
 • Najniższa wysokość zasiłku socjalnego wyniesie 100 złotych.

 

 

Jakie jest obecnie wysokość zasiłku socjalnego?

Wysokość zasiłku zależy od indywidualnej sytuacji i decyzji pracownika socjalnego.

W 2023 roku kwota ta nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 719 złotych.

 

 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby (kwota nie może być niższa niż 719 złotych miesięcznie)
 • W przypadku osoby w rodzinie jest to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby (kwota nie może być niższa niż 719 złotych miesięcznie).

Kryterium dochodowe bez zmian

Przy przyznawania zasiłku obowiązuje kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

WAŻNE: Od stycznia 2024 roku kryteria te nie ulegną zmianie.

 

 

Zdjęcie Zasiłek socjalny w górę! Ile wyniesie w 2024 roku? #1

Kto może pobierać zasiłek socjalny?

Zasiłek przyznawany jest osobom, które ze względu na swój wiek lub niepełnosprawność nie mogą podjąć zatrudnienia.

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Jak długo można pobierać zasiłek socjalny?

Nie przyjęto żadnych konkretnych ram czasowych.

Przyjmuje się, że zasiłek przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub niezdolnych do pracy z powodu wieku, zasiłek przyznaje się bezterminowo.

 

Kto nie otrzyma zasiłku socjalnego?

Zasiłku stałego nie można otrzymać, jeśli dojdzie do zbiegu uprawnień. Zasiłek nie przysługuje, jeśli pobiera się już:

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywanie dziecka;
 • środki ze świadczenia pielęgnacyjnego
 • pieniądze ze specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Środki z renty socjalnej.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną