Na ten rodzaj ogrzewania nie dostaniesz dotacji! Nowe wytyczne w programie "Czyste Powietrze"

Martyna P.
Dofinansowania
07.11.2023 8:51
Na ten rodzaj ogrzewania nie dostaniesz dotacji! Nowe wytyczne w programie "Czyste Powietrze"

W programie „Czyste Powietrze” planowane jest wprowadzenie zmian. Niektóre pompy ciepła nie będą już finansowane ze środków NFOŚiGW. Pojawią się surowe wytyczne.

Nie wszystkie pompy ciepła będą finansowane

Resort zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe wymogi dla pomp ciepła. Zmiany te podyktowane są nieuczciwymi praktykami sprzedawców pomp. Oferują oni urządzenia w okazyjnej cenie. Są one jednak niskiej jakości, zużywają dużo prądu, a ich trwałość jest słaba. Już w okresie wakacyjnym NFOŚiGW ostrzegał konsumentów przed zakupem niejakościowych pomp ciepła.

Po wdrożeniu nowych wytycznych parametry pomp ciepła będą musiały być potwierdzone:

  • raportem z badań w akredytowanym laboratorium z Unii Europejskiej lub

  • raportem z badań w akredytowanym laboratorium jednego z państwa EOG lub

  • certyfikatami HP Keymark lub

  • certyfikatami EHPA Q wraz z załącznikiem technicznym potwierdzającym przeprowadzenie badań.

Pojawił się także pomysł, aby pompy ciepła spełniały co najmniej klasę efektywności A ++ (obecnie wymagana jest klasa A+).

Ponadto NFOŚiGW chce uregulować kwestię minimalnej sprawności sezonowej dla klimatu chłodnego, mocy akustycznej oraz stosowania naturalnego czynnika roboczego.

O programie „Czyste Powietrze”

Celem programu Czyste Powietrze jest ograniczenie zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog.

Założeniami programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

  • wymianę przestarzałych pieców grzewczych (kopciuchów) na nowe bardziej ekologiczne źródła ciepła;

  • poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze działa w Polsce od 2018 roku.

 Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW).

Zdjęcie "Czyste Powietrze" - Ten rodzaj ogrzewania nie będzie już finansowany!? Pojawią się nowe wytyczne! #1

Oto jak prezentują się progi i dotacje:

  • Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wynosi 135 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tysięcy złotych.

  • Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wynosi 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz w gospodarstwie jednoosobowym próg wynosi 2651 złotych. Maksymalna dotacja w takim przypadku wynosi do 99 tys. złotych.

  • Przy najwyższym wymiarze wsparcia (pełna termomodernizacja) próg wynosi 1090 złotych w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Maksymalna dotacja w tym progu wynosi 135 tys. zł.

Jakie należy spełnić warunki?

Aby otrzymać dofinansowanie (na kompleksową termomodernizacje) należy przedstawić audyt energetyczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w tym budynku. Dodajmy, że na przeprowadzenie audytu można otrzymać dofinansowanie do 1,2 tys. zł.

Ponadto konieczne jest realizowanie w całości wariantu z wykonanego audytu energetycznego, który gwarantuje konkretny cel (np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%).

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną