Rewolucja w szkolnych stołówkach! Zmiany w programie "Posiłek w Szkole i w Domu" na lata 2024-2028

Martyna
Dofinansowania
26.10.2023 19:51
Rewolucja w szkolnych stołówkach! Zmiany w programie "Posiłek w Szkole i w Domu" na lata 2024-2028

Rządowy program "Posiłek w Szkole i w Domu" przechodzi metamorfozę na lata 2024-2028. To długo wyczekiwana kontynuacja poprzedniego programu, który skutecznie wsparł wiele gmin w kraju. Jakie nowości przynosi ta inicjatywa?

Cele Programu

Program "Posiłek w Szkole i w Domu" jest inicjatywą rządową mającą na celu wspieranie osób w zaspokajaniu ich potrzeb żywnościowych. Poprzez ten program każda gmina w Polsce ma możliwość uzyskania środków finansowych na wsparcie potrzebujących mieszkańców. Program obejmuje trzy główne moduły:

 1. Posiłek
 2. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
 3. Świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Program wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, a na jego realizację przewidziano coroczny budżet w wysokości 550 milionów złotych. Już obecnie gminy w całym kraju podejmują odpowiednie kroki, by zapewnić niezbędną pomoc tysiącom osób.

Komu Przysługuje Wsparcie?

Program zapewniający wsparcie żywnościowe obejmuje swym zasięgiem dzieci do momentu ich rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej oraz uczniów aż do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. Dostęp do programu mają także osoby dorosłe. Aplikowanie o pomoc wiąże się z koniecznością spełnienia kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku.

Dodatkowym wymogiem jest spełnienie kryterium dochodowego na poziomie 200% kryterium, co oznacza 1552 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1200 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy gospodarstwo składa się z więcej niż jednej osoby. Wniosek o pomoc należy składać w odpowiednim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach pomoc może być udzielona dzieciom oraz uczniom jako wsparcie doraźne, bez konieczności spełniania kryteriów dochodowych. Wówczas wystarczy wyrazić potrzebę spożycia posiłku, a dyrektor szkoły lub przedszkola informuje odpowiedni Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nadchodzą zmiany - "Posiłek w szkole i w domu" 

Najważniejsze fakty dotyczące zmian w programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 to:

 • Wprowadzenie większej ilości produktów ekologicznych i lokalnych w celu poprawy jakości posiłków.
 • Włączenie edukacji żywieniowej do programu, aby uczyć uczniów zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Dostosowanie posiłków do indywidualnych potrzeb dietetycznych uczniów, w tym alergii i nietolerancji.
 • Modernizacja wyposażenia kuchennego w szkołach, z inwestycjami w nowoczesne urządzenia.
 • Promocja zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i dbania o własne zdrowie.

Szkoły będą musiały zwrócić uwagę na:

 • Nowoczesne urządzenia do obróbki termicznej, chłodnie i zamrażarki o wysokiej wydajności.
 • Urządzenia dedykowane do przygotowania posiłków specjalistycznych dla uczniów z alergiami.
 • Systemy filtracji wody, zapewniające czystość i jakość wody używanej w kuchni.
 • Narzędzia edukacyjne dla personelu kuchennego, w celu wdrożenia nowych standardów.

Praktyczne wskazówki dla szkół dotyczą:

 • Dokładnej analizy potrzeb kuchni szkolnej przed zakupami.
 • Konsultacji z ekspertami w dziedzinie wyposażenia kuchennego.
 • Szkolenia personelu kuchennego do nowych standardów i urządzeń.
 • Regularnego monitorowania jakości serwowanych posiłków.
 • Elastyczności w zakupach, by być na bieżąco z nowymi technologiami.

Program ma na celu nie tylko dostarczanie zdrowych posiłków, ale także inwestycję w zdrowie i dobrostan uczniów.

Przywrócenie Stołówek Szkolnych

Warto pamiętać, że problem niedożywienia istnieje również w Polsce, szczególnie wśród dzieci. Często rodzice nie są w stanie zapewnić swoim pociechom codziennego, ciepłego posiłku, co prowadzi do niedożywienia. Program "Posiłek w Szkole i w Domu" przewiduje także moduł trzeci, który ma na celu tworzenie warunków umożliwiających spożywanie posiłków przez uczniów w szkole. Z danych wynika, że:

"Według raportu z badań niedożywienia w Polsce międzynarodowej firmy MillwardBrown aż 120 000 polskich dzieci przychodzi do szkoły głodnych, a dla ponad 70 000 jedynym posiłkiem w ciągu dnia jest obiad ze szkolnej stołówki." - kawalek-nieba.pl

Kluczowe Punkty
 • Rządowy program 'Posiłek w Szkole i w Domu' ma na celu wspieranie osób w zaspokajaniu ich potrzeb żywnościowych, obejmując dzieci aż do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej oraz osoby dorosłe.
 • Na realizację programu przewidziano coroczny budżet w wysokości 550 milionów złotych, z wejściem w życie od 1 stycznia 2024 roku.
 • W ramach zmian w programie na lata 2024-2028, planowane jest wprowadzenie większej ilości produktów ekologicznych i lokalnych, edukacji żywieniowej, dostosowanie posiłków do indywidualnych potrzeb dietetycznych uczniów oraz modernizacja wyposażenia kuchennego w szkołach.
 • Program przewiduje również tworzenie warunków umożliwiających spożywanie posiłków przez uczniów w szkole, w reakcji na problem niedożywienia wśród dzieci w Polsce.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną