Zmiany finansowania przedszkoli od 3 listopada! Kluczowa data dla tej grupy rodziców

Justyna
Dofinansowania
23.10.2023 19:58
Zmiany finansowania przedszkoli od 3 listopada! Kluczowa data dla tej grupy rodziców

3 listopada 2023 roku to kluczowa data dla wielu rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy uczęszczających do polskich przedszkoli. W tym dniu wejdą w życie istotne zmiany w finansowaniu edukacji przedszkolnej, które mają na celu usunięcie możliwości podwójnego finansowania i wprowadzenie bardziej klarownych zasad wsparcia. Co dokładnie się zmieni i jakie mogą być konsekwencje tych zmian?

Usunięcie podwójnego finansowania

Dotychczasowe finansowanie przedszkoli dzieci z Ukrainy opierało się na dwóch źródłach:

  • dotacji celowej z budżetu państwa,
  • Funduszu Pomocy Ukraińcom dotkniętym konfliktem z Rosją.

Ta sytuacja rodziła wiele pytań i wątpliwości, co do równoczesnego korzystania z dwóch źródeł finansowania. Dlatego też nowelizacja przepisów wprowadziła konieczne zmiany, by uporządkować tę kwestię i wyeliminować potencjalną nierównowagę.

Nowe zasady wsparcia

Zgodnie z nowymi przepisami, wsparcie finansowe dla dzieci z Ukrainy w polskich przedszkolach będzie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego z Funduszu Pomocy. Ten fundusz został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego i ma na celu zapewnienie jednolitego źródła finansowania dla dzieci pochodzących z Ukrainy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nowelizacja przewiduje wyłączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Polski, z rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok budżetowy 2023.

Roczne rozliczenie dotacji celowej

Jednocześnie przyjęto, że jednostki samorządu terytorialnego, które są odpowiedzialne za rozliczanie dotacji celowej, będą musiały przekazywać roczne rozliczenia za rok budżetowy 2023 według określonego wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia. To pozwoli na dokładne śledzenie wykorzystania funduszy na edukację przedszkolną dzieci z Ukrainy i zapewnienie przejrzystości w procesie finansowania.

Fundusz Pomocy dla Ukrainy

Warto przypomnieć, że głównym celem Funduszu Pomocy jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Mogą z niego korzystać jednostki sektora finansów publicznych, które pośredniczą w dystrybucji pomocy. Obecnie najważniejsze działania koncentrują się na:

  • opiece psychologicznej i medycznej nad uchodźcami, w tym na zakupie wyrobów medycznych,
  • wypłacie uchodźcom świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i społecznych,
  • edukacji przedszkolnej i szkolnej ukraińskich dzieci.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną