Dodatek gazowy w 2023! Kto się kwalifikuje, a kto zostaje bez wsparcia?

Martyna
Dofinansowania
23.10.2023 18:51
Dodatek gazowy w 2023! Kto się kwalifikuje, a kto zostaje bez wsparcia?

W ubiegłym roku wielu gospodarstw domowych cieszyło się z różnych form wsparcia na ogrzewanie. Jednak w 2023 roku rząd zdecydował się na pewne zmiany, które wpłynęły na dostępność tych dodatków. Kogo dotyczy refundacja podatku VAT za gaz w tym roku i jakie są zasady korzystania z tego wsparcia?

Nowa Forma Wsparcia

W 2023 roku wprowadzono zmiany w systemie wsparcia gospodarstw domowych w zakresie ogrzewania gazem. Zamiast stałej kwoty dodatku, jak miało to miejsce w roku poprzednim, teraz istnieje możliwość uzyskania refundacji podatku VAT za zakup paliwa gazowego. Oznacza to, że pomoc finansowa będzie zależała od rzeczywistych wydatków na gaz, co jest znacznie bardziej elastycznym rozwiązaniem.

Kto może skorzystać z refundacji VAT za gaz?

Gospodarstwa domowe, które są zasilane gazem i posiadają:

  • kocioł gazowy
  • bojler gazowy
  • podgrzewacz gazowy przepływowy
  • kominek gazowy

mogą ubiegać się o refundację podatku VAT za zakup paliwa gazowego. Jednak warunkiem jest zgłoszenie odpowiedniego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nie każdy jednak kwalifikuje się do tego wsparcia. W 2023 roku wprowadzono kryterium dochodowe. Gospodarstwo domowe, aby otrzymać refundację, nie może przekroczyć miesięcznego dochodu w wysokości 2100 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) lub 1500 zł na osobę (dla gospodarstw domowych wieloosobowych).

Jak skorzystać z refundacji?

Aby ubiegać się o refundację VAT za gaz, należy złożyć wniosek. Można to zrobić online przez profil zaufany lub osobiście w gminie, zazwyczaj w Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioskodawca musi podać:

  • dane członków gospodarstwa domowego
  • numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot VAT-u
  • dane kontaktowe

Do wniosku należy dołączyć fakturę VAT za gaz oraz dowód opłacenia tej faktury. Jeżeli wniosek zostanie złożony po marcu 2024 roku, faktura musi zawierać informacje o okresie, w którym dostarczono paliwo gazowe. Refundację można uzyskać za gaz zużyty od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Warto złożyć wnioski na bieżąco, gdyż termin na składanie wniosków upływa 1 marca 2024 roku.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną