Duże zmiany w alimentach! Od 1 października więcej osób otrzyma wsparcie!

Martyna P.
Prawo
02.10.2023 8:46
Duże zmiany w alimentach! Od 1 października więcej osób otrzyma wsparcie!

1 października 2023 roku weszły w życie przepisy, które istotnie wpłynęły na kwestię związaną z alimentami wypłacanymi z Funduszu Alimentacyjnego.

 

Próg dochodowy w górę!

Od 1 października 2023 roku obowiązuje nowe kryterium dochodowe, które uprawnia do pobierania pomocy finansowej z Funduszu Alimentacyjnego. Sprawie przyjrzał się portal „Fakt”.

Przypomnijmy, że dotychczas dochód na jedną osobę nie mógł być wyższy niż 900 złotych miesięcznie.

Nowe przepisy zakładają, że zarobek w przeliczeniu na jedną osobę z gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 1209 złotych miesięcznie.

 

 

Czy kwota alimentów również ulegnie zmianie?

Kwota świadczenia alimentacyjnego wypłacanego w ramach Funduszu Alimentacyjnego nie uległa zmianie.

Dalej będzie to maksymalnie 500 złotych na dziecko.

Dodajmy, że nadal obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – po przekroczeniu limitu alimenty z Funduszu wypłacane są w pomniejszonej kwocie.

 

Zdjęcie Duże zmiany w alimentach! Od 1 października więcej osób otrzyma wsparcie! #1

Fundusz Alimentacyjny – alimenty od państwa

Fundusz alimentacyjny działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz Alimentacyjny w Polsce to system wsparcia dla rodzin, w których jeden z rodziców nie płaci alimentów na rzecz własnego dziecka. Gdy zobowiązany do płacenia alimentów rodzic nie wypełnia swoich obowiązków, drugi rodzic (lub opiekun prawny) może ubiegać się o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego. Wsparcie to ma na celu zapewnienie środków na utrzymanie dziecka w sytuacji, gdy rodzic alimentacyjny unika swoich zobowiązań. Wysokość świadczeń z Funduszu jest regulowana przepisami i może ulegać zmianom w zależności od aktualnych przepisów. Aby skorzystać z pomocy Funduszu Alimentacyjnego, należy spełnić określone kryteria oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Kto może ubiegać się o alimenty? 

O środki finansowe z Funduszu Alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby, które:

  • są obywatelami Polski lub cudzoziemcami (w szczególnych przypadkach),
  • spełniają kryterium,
  • mają ustalone prawo do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeśli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Gdzie złożyć wniosek o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Wniosek o pieniądze z Funduszu należy złożyć do wójta, prezydenta miasta, burmistrza lub ośrodka pomocy społecznej.

Wniosek można złożyć drogą tradycyjną lub elektroniczną.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną