Ważna wiadomość dla właścicieli nieruchomości! Wkrótce mija termin płatności!

Agnieszka
Podatki
18.09.2023 11:51
Ważna wiadomość dla właścicieli nieruchomości! Wkrótce mija termin płatności!

15 września minął termin zapłacenia trzeciej raty podatku od nieruchomości. Zapominalskim naliczone zostaną odsetki. Kolejny termin, czyli czwartej raty, mija niedługo. Poznaj szczegóły.

Podatek od nieruchomości 

Osoby fizyczne, które są właścicielami mieszkań, domów lub nieruchomości firmowych zobowiązani są do corocznego opłacania podatku od nieruchomości.

Jeśli podatek wynosi mniej 100 zł, wtedy płacony jest w całości, jednorazowo każdego roku do 15 marca.

W innych przypadkach podatek rozłożony jest na cztery raty płatne: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. 

Jeśli właścicielem danej nieruchomości jest spółka, wtedy podatek należy opłacać co miesiąc, do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia.

"Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku" - czytamy na biznes.gov.pl. 

Jak więc widać, dla osób fizycznych, termin trzeciej raty zapłacenia podatku od nieruchomości minął 15 września. Osoby, które były zobowiązane do zapłacenia w tym terminie, a tego nie zrobiły, będą musiały uregulować odsetki.

Odsetki za nieterminowe opłacenie podatku od nieruchomości

Warto pilnować terminów płacenia podatków, ponieważ od 7 września podwyższyła się stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.  

Osoby, które nie zapłaciły na czas, będą zobowiązane do uregulowania odsetek naliczanych od pierwszego dnia po terminie do dnia, gdy pieniądze wpłyną na konto gminy. Zgodnie z Ordynacją podatkową wynoszą "200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2 proc., jednak stawka ta nie może być niższa niż 8 proc." - czytamy w art. 56.

Kolejna, czwarta rata podatku od nieruchomości powinna zostać opłacona do 15 listopada 2023 roku. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną