Rewolucja w kościele – dzwony mają bić ciszej! Zapadła ważna decyzja sądu!

Martyna P.
Prawo
18.09.2023 11:41
Rewolucja w kościele – dzwony mają bić ciszej! Zapadła ważna decyzja sądu!

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał decyzję w sprawie hałasu dobiegającego z dzwonnicy kościelnej. Szczegóły sprawy przybliżył portal prawo.pl 

 

Hałas dobiegający z dzwonnicy kościelnej

Omawiana sprawa dotyczyła dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego z dzwonnicy kościelnej zbudowanej z czterech dzwonów akustycznych na terenie podlegającym ochronie akustycznej. Osoby mieszkające w pobliżu Kościoła skarżyły się na hałasy.

Dzwonnica dzwoniła w dni powszednie trzy razy – o godzinie 6:30, 12:00 oraz 17:30. Natomiast w niedzielę i święta o godzinie 6:30, 12:00 oraz 18:30.  W skargach wskazywano, że dzwony biły o 12:00 bez żadnego związku z liturgią.

 

Do starosty wpływały skargi

Do starosty wpływały skargi, które wskazywały na uciążliwość związaną z dźwiękami kościelnymi. Wszczął więc on postępowanie administracyjne, które umorzył wskazując na przepisy konstytucyjne dotyczące wolności sumienia i religii.

 

Zdjęcie Rewolucja w kościele – dzwony mają bić ciszej! Zapadła ważna decyzja sądu! #1

Biegły wykonał pomiar dźwięku

Do zbadania sprawy powołano biegłego, który miał wykonać pomiar emisji hałasu. Po przeprowadzeniu testu okazało się że poziom hałasu wyniósł 63,1dB – jest to przekroczenie normy, która wynosi 50 dB.

W związku z decyzją starostwa poinformował parafię o konieczności ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w terminie 30 dni.

 

Parafia odwołała się od decyzji

Parafia odwołała się od decyzji podkreślając, że dźwięki dzwonnicy kościelnej związane są z kultem religijnym. Przedstawiciele parafii uważają, że dzwonnica powinna być wyłączona z przepisów, gdyż stanowi uroczystość związaną z nabożeństwem, obrządkiem lub uroczystością kościelną, a nawet nawoływaniem do modlitwy. W odwołaniu zaznaczono, że przepisów Prawa Ochrony Środowiska o ograniczeniu hałasu nie powinno stosować się wobec dzwonnicy kościelnej. Parafia dążyła do umorzenia postępowania.

 

Należy respektować normy hałasu

Kolegium stwierdziło, że bicie dzwonów o godzinie 12:00 w dni powszednie nie jest związane z kultem religijnym (gdyż nie nawołuje na żadną uroczystość).

Podkreślono, że gwarancje swobody kultu religijnego należy realizować w ramach obowiązującego prawa, w tym norm dotyczących hałasu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że Kościół z dzwonnicą jest formą zakładu, którego działalność poza jego terenem prowadzi do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasów.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną